Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE Niedziela Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021

Dziś w Drugą Niedzielę Wielkanocną oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu.

Kolekta jest dziś przeznaczona na dzieła Caritas Archidiecezji.

Na godzinę 16.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

W związku z izolacją i kwarantanną księży naszej parafii, Msze święte sprawują zastępujący nas kapłani. Bardzo im dziękujemy za tę pomoc. Msze św. wieczorne w tygodniu są zazwyczaj koncelebrowane, jednak dojeżdżający księża mogą odprawić tylko jedną z tych intencji. Drugą z nich, w tym samym dniu, odprawimy na probostwie.

Ze względów bezpieczeństwa kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu nieczynna.

Można wpłacać II kwartalną składkę za prenumeratę Gościa Niedzielnego (78 zł).

Bóg zapłać za ofiary dziś złożone na Caritas Archidiecezji, a także wszystkie ofiary na potrzeby parafii, te przekazywane bezpośrednio i te wpłacane na konto naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Wszystkim Wam życzymy trwania w wielkanocnej radości w Dzień Pański i w naszej codzienności. Życzymy także zdrowia i bezpieczeństwa. Doświadczając Miłosierdzia Bożego bądźmy gotowi czynić miłosierdzie. (więcej…)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4.04.2021

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, naszych Parafian i Gości, łączących się z nami na świętej liturgii i na modlitwie. Wszystko to jeszcze w większości za pośrednictwem internetu. Dziękujemy wszystkim, którzy w tych nadzwyczajnych warunkach zadbali o czystość naszego kościoła i o jego wystrój, zwłaszcza przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu.

Zapraszamy dziś na 15.45 na świąteczne Nieszpory połączone z Nowenną do Miłosierdzia Bożego, a potem będzie jeszcze Msza św. o godz. 16.30. W tygodniu na Nowennę do Miłosierdzia Bożego zapraszamy o godz. 15.00.

Jutro drugi dzień Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Msze święte odprawiane będą o godz. 8.00, 10.30 i 12.00. Nie będzie Mszy św. wieczornej. Kolekta przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ i KUL.

Zapraszamy również do duchowego udziału w Eucharystii podczas całej Oktawy Wielkanocnej, która jest jednym wielkim świętem. W związku z tym w najbliższy piątek nie obowiązuje post.

Przyszłą niedzielę obchodzić będziemy jako Święto Miłosierdzia Bożego.

Na stoliku z tyłu kościoła dostępne są nowe numery Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, a także nasze gazetki. Można też wpłacać II kwartalną składkę za prenumeratę Gościa Niedzielnego (78 zł).

Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w tych dniach, te przekazywane bezpośrednio i te wpłacane na konto naszej parafii. Ofiary składane przy adoracji krzyża i Bożego Grobu przekażemy misjonarzom. Wszystkie bieżące płatności też możemy prowadzić dzięki Waszej ofiarności. Bóg zapłać wszystkim.

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Caritas archidiecezji.

Niech światło Chrystusa

chwalebnie zmartwychwstałego

rozproszy ciemności serca i umysłu! Alleluja!

Niech to wezwanie zachęca nas do radości, do wyjścia z mroku cierpienia, smutku i śmierci. Niech wieść o Zmartwychwstaniu Pana rozjaśnia wszystkie mroczne zakamarki naszego życia. Niech moc Chrystusowego Zmartwychwstania uczyni nas spadkobiercami Jego mocy rozpraszającej zło, obmywającej z grzechu, przywracającej niewinność i wprowadzającej w radość życia wiecznego. Tego życzymy całej parafialnej Wspólnocie. (więcej…)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE Niedziela Palmowa – 28.03.2021

Kolekta jest dziś przeznaczona na potrzeby parafii.

Zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45.

Przypominamy, że w kościele obowiązują nas ograniczenia narzucone przez władze państwowe. Aktualnie jest to limit 1 osoby na 20 m2, co u nas przekłada się w sumie na 24 osoby, nie licząc służby liturgicznej. Prosimy o ścisłe przestrzeganie tego przepisu. Podczas liturgii można gromadzić się wokół kościoła, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. Obowiązuje więc także dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św. dla wszystkich wiernych archidiecezji, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w kościele. Zachęcamy więc do udziału we Mszy św. i nabożeństwach m.in. za pośrednictwem internetu. Zachęcamy też do przyjmowania Komunii św. duchowej przez wzbudzenie pragnienia przyjęcia Ciała Pańskiego, zwłaszcza wtedy, kiedy jednoczymy się na sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Warunkiem jest oczywiście nasza wewnętrzna dyspozycja – wolność od grzechu ciężkiego. W niedziele po Mszy św. o godz. 10.30 Komunia święta będzie udzielana przy bocznych drzwiach kościoła.

W środę od godz. 8.00 chcemy odwiedzić chorych. Można ich zgłaszać w zakrystii. Ze względu na obecną sytuację prosimy jednak o roztropność.

W czwartek na godz. 9.00 zapraszamy do kościoła ministrantów, aby przygotować liturgię Triduum Paschalnego.

W Wielki Czwartek Mszę św. Wieczerzy Pańskiej będziemy sprawowali o godz. 18.00. Potem Najświętszy Sakrament będziemy adorować w Ciemnicy przy ołtarzu, przez całą noc i aż do ceremonii Wielkiego Piątku.

W Wielki Piątek zapraszamy na transmisję Ciemnej Jutrzni o godz. 7.00. Na godz. 15.00 zapraszamy na transmisję Drogi Krzyżowej, zaś Ceremonie Męki Pańskiej odprawiać będziemy o godz. 18.00. Potem Najświętszy Sakrament będzie wystawiony w Bożym Grobie przy ołtarzu, przez całą noc i aż do 18.00 w Wielką Sobotę. W piątek przypada też pierwszy piątek miesiąca, nie ma jednak Mszy św., dlatego Eucharystię za dzieci komunijne i ich rodziców sprawować będziemy podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w czwartkowy wieczór.

W Wielką Sobotę zapraszamy na transmisję Ciemnej Jutrzni o godz. 7.00. Mszę św. Wigilii Paschalnej sprawować będziemy o godz. 20.00.

Podczas adoracji prosimy zachować przepisy dotyczące liczby osób obecnych w kościele i inne przepisy sanitarne.

Zarządzeniem ks. Arcybiskupa nie będzie w tym roku obrzędu poświęcenia potraw wielkanocnych. Tzn. nie będzie w kościele, ani na wspólnym zgromadzeniu. Dla tych zaś, dla których poświęcenie potraw ma wartość religijną i duchową, przygotowany został obrzęd domowy, w którym rodzina zgromadzi się pobożnie wokół wielkanocnego stołu, a głowa rodziny poprowadzi wspólną modlitwę, aby wyprosić Boże błogosławieństwo. Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy plik z przewidzianą modlitwą przy stole.

W niedzielę Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Mszę św. będą sprawowane o zwykłych porach.

W ciągu dnia, aż do środy, istnieje możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy. Przypominamy jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.

W Wielki Piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.

Zachęcamy do zapoznania się z programami nabożeństw w Radio Maryja i naszym radio eM, a także do korzystania z naszych transmisji internetowych. Transmitujemy wszystkie Msze św. z naszego kościoła i ceremonie Triduum Paschalnego.

Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii przekazywane na różne sposoby, w tym także poprzez przelewy bankowe. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i polecamy tę formę wspierania parafii Waszej łaskawej pamięci.

Prosimy też o ofiary na kwiaty dla wystroju kościoła. Można je składać u p. Cecylii i p. Gabrieli w zakrystii, albo także przelewem z zaznaczeniem tytułu: na kwiaty

Wszystkim życzymy świętej niedzieli, głębokiego przeżycia czasu Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, a także pokoju, bezpieczeństwa i zdrowia.

W tym tygodniu będzie okazja do spowiedzi:

– przed Mszą św. poranną od 6.00 – 6.30

– poniedziałek 16.30 – 17.55

– wtorek 16.30 – 17.55

– środa 15.00 – 16.55

– Wielki Czwartek 16.00 – 17.45

– Wielki Piątek 8.00 – 10.00 i 16.00 – 17.45

– Wielka Sobota 8.00 – 10.00 i 16.00 – 18.00

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ (ks. prof. Jacek Kempa).

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła
o konieczności spowiedzi: „
Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich
w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim
wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody. (więcej…)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE V Niedziela Wielkiego Postu – 21.03.2021

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.

Zapraszamy dziś na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 15.45.

Przypominamy, że w kościele obowiązują nas ograniczenia narzucone przez władze państwowe. Jest to limit 1 osoby na 15 m2, co u nas przekłada się w sumie na 32 osoby. Obowiązuje więc także dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św. dla wszystkich wiernych archidiecezji, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w kościele. Zachęcamy więc do udziału we Mszy św. i nabożeństwach m.in. za pośrednictwem internetu.

Zachęcamy też do przyjmowania Komunii św. duchowej przez wzbudzenie pragnienia przyjęcia Ciała Pańskiego, zwłaszcza wtedy, kiedy jednoczymy się na sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Warunkiem jest oczywiście nasza wewnętrzna dyspozycja – wolność od grzechu ciężkiego. W niedziele po Mszy św. o godz. 10.30 Komunia święta jest udzielana przy bocznych drzwiach kościoła od strony probostwa.

W ciągu dnia istnieje możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy. Przypominamy jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.

W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie w kościele rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

W czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu na Mszach św. podejmiemy na nowo dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tych, którzy chcą rozpocząć taką dziewięciomiesięczną modlitwę prosimy, aby na Mszę świętą przynieśli świece.

W piątek o 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Bóg zapłać za ofiary dziś składane na potrzeby archidiecezji. Dziękujemy ofiary składane na potrzeby parafii poprzez przelewy bankowe. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i polecamy tę formę wspierania parafii Waszej łaskawej pamięci.

Prosimy o ofiary na kwiaty dla wystroju kościoła. Można je składać u p. Cecylii i p. Gabrieli w zakrystii, albo także przelewem z zaznaczeniem tytułu: na kwiaty

Wszystkim życzymy świętej niedzieli, zdrowia, bezpieczeństwa, pokoju w sercach i pomnożenia serdecznej więzi z naszym Panem. (więcej…)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE IV Niedziela Wielkiego Postu – 14.03.2021

Czwarta niedziela Wielkiego Postu przeżywana jest jako Niedziela Radości. Cieszymy się obfitością Bożych darów, które otrzymujemy w zwłaszcza w sakramentach świętych, a także dostrzeganymi już owocami naszej wielkopostnej pracy nad sobą.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Na 15.45. zapraszamy dziś na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie w kościele uczniów klas ósmych, kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

W piątek będziemy przeżywać uroczystość św. Józefa. O 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii. Za tydzień kolekta na potrzeby archidiecezji, w szczególności na wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego.

Prosimy też o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i na wystrój kościoła. Można je składać u p. Cecylii i p. Gabrieli w zakrystii.

Zapowiadany na dzisiaj specjalny egzemplarz Gościa Niedzielnego poświęcony postaci św. Józefa został dostarczony tylko do niektórych parafii. Ze względów na trudności wydawnicze, w planowanym nakładzie zostanie rozprowadzony dopiero w niedzielę po Wielkanocy

Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i pięknego tygodnia, a także dalszego owocnego przeżywania zbawiennego czasu Wielkiego Postu. (więcej…)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE III Niedziela Wielkiego Postu – 7.03.2021

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Na 15.45. zapraszamy dziś na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

W czasie Wielkiego Postu tak, jak w roku poprzednim, w naszych domach goszczą relikwie św. O. Pio. Wszystkich, którzy chcą je przyjąć pod swój dach, aby wraz z bliskimi modlić się za wstawiennictwem świętego, prosimy o zapisy w zakrystii.

W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie w kościele rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

W piątek o 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

W sobotę o 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. Po Mszy św. odmówimy Różaniec Fatimski.

Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii. Za tydzień kolekta także na potrzeby parafii.

Prosimy też o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i na wystrój kościoła. Można je składać u p. Cecylii i p. Gabrieli w zakrystii.

Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli, bezpieczeństwa, pokoju w sercach i bogatego w dobra duchowe tygodnia. (więcej…)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE II Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2021

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

Na godz. 15.45 zapraszamy dziś na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

W poniedziałek, zapraszamy ósmoklasistów na spotkanie w kościele w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy też ich rodziców. Rodzice wyjątkowo mogą uczestniczyć za pośrednictwem internetu.

W środę o 8.00 będzie sprawowana Msza św. intencji naszych seniorów, emerytów i rencistów.

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota nowego miesiąca.

W piątek o 6.30 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godz. 8.00 odwiedziny chorych, prosimy ich zgłaszać w zakrystii.

W piątek o 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o 18.00 Msza św. w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.

W sobotę o 6.30 Msza św. w intencji Członków Żywego Różańca.

W Wielkim Poście po naszej parafii peregrynują relikwie św. o. Pio. Chętnych na przyjęcie relikwii prosimy o zapisy w zakrystii.

Informacja dla uczestników odłożonej pielgrzymki do Włoch: przedstawiciele biura podróży są w kontakcie ze swoimi partnerami we Włoszech i po doświadczeniach ubiegłego roku są przekonani, że wrześniowy termin pielgrzymki jest bardzo realny. Po świętach Wielkanocnych, kiedy tylko będzie to możliwe, zaprosimy uczestników na spotkanie organizacyjne.

Redakcja Gościa Niedzielnego przygotowuje dodatkowy specjalny numer pisma poświęcony postaci i kultowi św. Józefa. Ten wyjątkowy egzemplarz pojawi się za dwa tygodnie 14 marca, oczywiście poza prenumeratą. Za tydzień przypomnimy o tym i podamy też jego cenę.

Obchody liturgiczne:

– czwartek – święto św. Kazimierza królewicza.

Bóg zapłać za ofiary dziś złożone na potrzeby naszej parafii. Także za te wpłacane bezpośrednio na parafialne konto bankowe.

Dziś jeszcze po Mszy św. przed kościołem zgodnie z zapowiedzią, zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.

Za tydzień kolekta także na potrzeby naszej parafii.

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i pięknego tygodnia, a także owocnego przeżywania zbawiennego czasu Wielkiego Postu. (więcej…)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021

Dzisiejsza kolekta jest jałmużną postną.

Obchodzimy dziś Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy do zdeklarowania wielkopostnej abstynencji w Księdze Trzeźwości.

Na godz. 15.45 zapraszamy dziś na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, które głosił będzie ks. prof. Jacek Kempa, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ

.

W środę na Mszy św. o 17.00 zostaną poświęcona Skarbce dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Po Mszy św. w kościele spotkanie ich rodziców.

W piątek o 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Na nabożeństwach pasyjnych modlimy się też za zmarłych zalecanych. Zalecki można składać w zakrystii i kancelarii.

W Wielkim Poście po naszej parafii peregrynują relikwie św. o. Pio. Chętnych na przyjęcie relikwii prosimy o zapisy w zakrystii.

Przypominamy, że naszym kościele, w kaplicy przy wejściu trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do praktyki częstego nawiedzenia.

Obchody liturgiczne:

– poniedziałek – święto katedry św. Piotra Apostoła.

Bóg zapłać za ofiary dziś złożone jako jałmużna postna. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

Za tydzień po Mszach św. przed kościołem zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i pięknego tygodnia, a także owocnego przeżywania zbawiennego czasu Wielkiego Postu. (więcej…)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE VI Niedziela Zwykła -14.02.2021

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o 16.00.

Dziś rozpoczynamy też Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do podjęcia abstynencji i danie o tym świadectwa przez wpis w Księdze Trzeźwościowej.

W środę 17 lutego rozpocznie się Wielki Post. Msze św. będą odprawione o godz. 6.30, o 17.00 i dodatkowo o 19.00. W tym dniu obowiązuje nas post i wstrzemięźliwość. Środa Popielcowa rozpoczyna kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy do podejmowania postów, wyrzeczeń i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia. Znak posypania głów popiołem wyjątkowo przyjmiemy po zakończeniu każdej Mszy św., aby mogli go przyjąć także ci, którzy będą uczestniczyli za pośrednictwem transmisji internetowej. Jest to wyraz naszej postawy i początek szczególnych dzieł pokutnych podejmowanych w tym świętym czasie.

Od czwartku do soboty, będziemy przeżywali tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo wprowadzające nas w czas Wielkiego Postu. Zapraszamy więc w te dni na adorację Najświętszego Sakramentu od Mszy św. porannej, aż do wieczornej liturgii.

W piątek o 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Od przyszłej niedzieli, podczas nabożeństwa Gorzkich Żali, słuchać będziemy kazań pasyjnych, które w tym roku będzie głosił ks. prof. Jacek Kempa, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ.

Podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali będziemy się modlili za zmarłych zalecanych. Zalecki można składać w zakrystii i w kancelarii.

Jak co roku w Wielkim Poście, po naszej parafii będą peregrynowały relikwie św. o. Pio. Chętnych na przyjęcie relikwii prosimy o zapisy w zakrystii.

Bóg zapłać za ofiary dziś złożone na potrzeby parafii, a także za te przelane na konto parafii. Kolekta przyszłej niedzieli będzie jałmużną postną.

Życzymy wszystkim Parafianom radosnego świętowania niedzieli, dobrego tygodnia i odważnego rozpoczęcia zbawiennego czasu Wielkiego Postu. (więcej…)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE V Niedziela Zwykła – 7.02.2021

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji, na utrzymanie, remonty i działalność domów rekolekcyjnych.

W czwartek we wspomnienie NMP z Lourdes będziemy przeżywać w naszej parafii dzień chorych. To dzień szczególnej modlitwy za chorych z naszych rodzin i za tych, którzy się nimi opiekują. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, na Mszę św. z udzieleniem sakramentu chorych zaprosimy w późniejszym terminie.

W sobotę o 18.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej. Po Mszy św. Różaniec fatimski.

Obchody Liturgiczne:

środa – wspomnienie św. Scholastyki

– czwartek – wspomnienie NMP z Lourdes

Bóg zapłać za ofiary dziś złożone na potrzeby archidiecezji. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i pięknego tygodnia. (więcej…)