Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna:

Zawieszona zostaje praca kancelarii parafialnej.
W sprawach nagłych kontakt pod numerem telefonu:
32 238 68 29


Kartki z intencjami, zalecki i np. składki na prenumeraty można też pozostawiać w zakrystii w opisanej kopercie.


Po wszelkie zaświadczenia, a zwłaszcza świadectwa (np. chrztu) prosimy zwracać się osobiście, najlepiej z dokumentem tożsamości. Celem jest uniknięcie wydania ważnego dokumentu osobom postronnym.


Żadnych informacji o wpisach w księgach parafialnych nie udzielamy telefonicznie, ani nie wysyłamy pocztą elektroniczną


Konto bankowe parafii (WBK Bank Zachodni)
44 1090 1812 0000 0001 0284 7265
Darowizna na cele kultu religijnego