Uroczystość Pierwszej Komunii świętej

w naszej parafii odbywa się zawsze w drugą niedzielę maja.

podczas Mszy św. o godz. 10.30

Na pierwsze spotkanie (katechezę) zapraszamy Rodziców już we wrześniu. Wtedy też dokonamy zapisów dzieci do Wczesnej Komunii Świętej.

Pierwsza Komunia święta jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka,ale także w życiu całej rodziny. To właśnie rodzice są pierwszymi katechetami, odpowiedzialnymi za przygotowanie dziecka do I Komunii świętej. Katecheza prowadzona w szkole oraz katecheza parafialna są uzupełnieniem tego co dziecku przekazują w domu rodzice, dlatego ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w przygotowanie do sakramentów jest warunkiem, a zarazem kluczem do właściwego przeżycia tego dnia. Obowiązkiem wynikającym z wiary jest obecność rodziców wraz z dziećmi na niedzielnej oraz świątecznej Mszy świętej, ich regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii. Miłość rodziców do Eucharystii naturalnie przechodzi na dziecko, a świadectwo życia prawdami wiary prowadzi do głębszego poznania nauki Kościoła.

Pierwsze spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Spowiedzi i Komunii świętej odbywa się we wrześniu. Na tym spotkaniu rozdawane są deklaracje pragnienia przystąpienia do Komunii świętej oraz podawane są szczegółowo wszystkie daty związane z uroczystościami. Przez cały rok szkolny rodzice spotykają się na comiesięcznej katechezie, której celem jest pomoc w przygotowaniu do zbliżających się sakramentów.

Komunia święta w naszej parafii zawsze odbywa się w drugą niedzielę maja o godzinie 10:30.

Etapy przygotowań

Dla dzieci i rodziców  nabożeństwa przygotowujące do I Komunii świętej są następujące:

 • NIEDZIELNA EUCHARYSTIA
 • MSZE ŚWIĘTE SZKOLNE W KAŻDĄ ŚRODĘ
 • EUCHARYSTIA z obrzędem włączenia dzieci w kandydatów do Przyjęcia Komunii świętej (skrutinium wiary i modlitwy)– październik,
 • EUCHARYSTIA, podczas której nastąpi błogosławieństwo różańców – październik,
 • NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
 • EUCHARYSTIA połączona z błogosławieństwem medalików i aktem oddania się Matce Bożej, (skrutinium   oddania się Matce)– grudzień,
 • MSZE RORATNIE
 • EUCHARYSTIA połączona z błogosławieństwem Świec (skrutinium światła)– luty,
 • EUCHARYSTIA połączona z błogosławieństwem „Skarbców“ – początek Wielkiego Postu
 • NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ
 • NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI
 • PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA,  – miesiąc przed I Komunią św.,
 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA –  piątek przed I Komunią św.,
 • PRÓBA GENERALNA – sobota przed I Komunią św.
 • EUCHARYSTIA z udzieleniem  I Komunii świętej – druga niedziela maja.

W naszej parafii obowiązują jednakowe stroje  dla dziewcząt i jednakowe dla chłopców.

Wczesna Komunia św.

Jest zachęta Kościoła, by dzieci posyłać do wczesnej Komunii św. , która obejmuje dzieci 6 letnie (wyjątkowo 5 letnie) oraz dzieci z I klasy. Warunkiem podstawowym jest ślub kościelny rodziców i ich pełne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. W sytuacjach szczególnych ostateczną decyzję podejmuje Ksiądz Proboszcz po rozmowie z rodzicami.

Zgłoszenia dziecka do wczesnej Komunii świętej dokonuje się podczas pierwszego zebrania, które odbywa się we wrześniu.

Dzieci wczesnokomunijne przychodzą raz w tygodniu (w naszej parafii w środy) na katechezy ze swoimi rodzicami, gdzie odbywa się ich przygotowanie do Komunii świętej.

By dziecko mogło przystąpić do wczesnej komunii św. musi mieć wystarczające rozeznanie, by odróżnić Chleb eucharystyczny od zwykłego opłatka i znać podstawowe modlitwy oraz minimalną zdolność do wytrwania na niedzielnej Eucharystii.

Rodzice, którzy decydują się na posłanie dziecka do Wczesnej Komunii świętej biorą na siebie zobowiązanie, aby przynajmniej do klasy III włącznie uczęszczać z dzieckiem do miesięcznej spowiedzi i uczestniczyć z nim w niedzielnej Mszy świętej, przystępując do Komunii świętej.

Oczywiście Rodzice dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii Świętej biorą udział w katechezach i nabożeństwach razem z rodzicami dzieci klas III.

Uroczystość domowa związana z przystąpieniem dziecka do wczesnej Komunii świętej powinna być skromna i bez podawania napojów alkoholowych.

Dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej wraz z rodzicami powinni gromadzić się na wspólnej miesięcznej Mszy świętej poprzedzonej Sakramentem Pokuty i Pojednania. W naszej parafii jest to pierwszy piątek miesiąca.