Chrzty i roczki w 2020 roku

Msze święte chrzcielne w 2020 roku (godz. 12.00):

19 stycznia

23 lutego

29 marca

26 kwietnia

31 maja

28 czerwca

19 lipca – godz. 10.30

30 sierpnia – godz. 10.30

27 września

25 października

22 listopada

27 grudnia

Poza tym wyjątkowo (!) istnieje możliwość chrztu po Mszy św. wieczornej w sobotę.

Sakrament chrztu przyjmuje się we własnej parafii. Jeśli z jakichś poważnych przyczyn, sakrament miałby być udzielony w innym kościele, konieczna jest zgoda proboszcza własnej parafii. „Własna parafia” oznacza parafię miejsca zamieszkania.

Nauka przed-chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w czwartek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym.

Chrzest dziecka zgłaszamy w kancelarii. Trzeba wypełnić formularz zgłoszenia. Podajemy na nich dane rodziców i chrzestnych, a także oboje rodzice podpisem wyrażają zgodę na chrzest dziecka. Sakramentu chrztu dzieci, udziela się w wierze ich rodziców, dlatego przynajmniej jedno z rodziców (lub opiekunów) powinno być praktykującym katolikiem.

Rodzice chrzestni muszą być praktykującymi katolikami. Jeżeli są spoza naszej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

To wszystko dotyczy chrztu dzieci. Chrzest osoby dorosłej wymaga specjalnego przygotowania.

Błogosławieństwo rocznych dzieci w 2020 roku (Msza św. o godz. 12.00):

12 stycznia

16 lutego

22 marca

19 kwietnia

17 maja

21 czerwca

12 lipca – godz. 10.30

23 sierpnia – godz. 10.30

20 września

11 października

15 listopada

20 grudnia

Zgłoszenia dziecka dokonujemy w kancelarii najpóźniej dwa tygodnie przed podaną datą uroczystości.