Chrzty i roczki w 2021 roku

Msze święte chrzcielne w 2021 roku (godz. 12.00):

30 maja

27 czerwca

25 lipca – godz. 10.30

29 sierpnia – godz. 10.30

26 września

24 października

28 listopada

26 grudnia

Poza tym wyjątkowo (!) istnieje możliwość chrztu po Mszy św. wieczornej w sobotę.

Sakrament chrztu przyjmuje się we własnej parafii. Jeśli z jakichś poważnych przyczyn, sakrament miałby być udzielony w innym kościele, konieczna jest zgoda proboszcza własnej parafii. „Własna parafia” oznacza parafię miejsca zamieszkania.

Nauka przed-chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w czwartek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym.

Chrzest dziecka zgłaszamy w kancelarii. Trzeba wypełnić formularz zgłoszenia. Podajemy na nich dane rodziców i chrzestnych, a także oboje rodzice podpisem wyrażają zgodę na chrzest dziecka. Sakramentu chrztu dzieci, udziela się w wierze ich rodziców, dlatego przynajmniej jedno z rodziców (lub opiekunów) powinno być praktykującym katolikiem.

Rodzice chrzestni muszą być praktykującymi katolikami. Jeżeli są spoza naszej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Więcej o tym kto może być rodzicem chrzestnym.

To wszystko dotyczy chrztu dzieci. Chrzest osoby dorosłej wymaga specjalnego przygotowania.

Błogosławieństwo rocznych dzieci w 2021 roku (Msza św. o godz. 12.00):

20 czerwca

18 lipca – godz. 10.30

22 sierpnia – godz. 10.30

12 września

17 października

21 listopada

29 grudnia

Zgłoszenia dziecka dokonujemy w kancelarii najpóźniej dwa tygodnie przed podaną datą uroczystości.