Duszpasterze poprzednio pracujący w Paniówkach

Wikariusze pracujący w Paniówkach

  • Ks. Tomasz Mrozek (29.08.2005 do 01.05.2006)
  • Ks. Mariusz Kaspar (01.01.2007 do 30.08.2007)
  • Ks. Adam Pradela (06.04.2008 do 31.08.2010)
  • Ks. Karol Pukocz (30.08.2010 do 30.08.2011)
  • Ks. Michał Kuś (30.08.2011 do 03.2014)
  • Ks. Andrzej Filuś (od 03.2014 do 06.2014)
  • dk.
Więcej →

Sajdok Henryk (1938-2012), proboszcz w Paniówkach

 Urodził się 7 lipca 1938 w Chełmie Śląskim w rodzinie Franciszka i Antoniny z d. Wójtowicz. Studiował teologię w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962. Posługę wikariacką pełnił w parafiach w: Książenicach (1962-1965), Knurowie (1965-1969), Leszczynach (1969-1972), Goduli (1972-1976), Woszczycach (1976-1978).… Więcej →

Czakański Bernard (1913-2009), proboszcz w Paniówkach

 Urodził się 19 maja 1913 w Świętochłowicach. Był synem formierza Wincentego i Marii zd. Małek. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum w Katowicach, a w 1932 roku przeniósł się do Państwowego Gimnazjum im.… Więcej →

Łukaszek Edmund (1907-1973), proboszcz w Paniówkach

Urodził się 27 października 1907 w Wirku-Nowej Wsi. Był synem Józefa i Klary z d. Pawletta. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Wirku-Nowej Wsi. Następnie uczył się w małym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu.… Więcej →

Bendkowski Wiktor (1910-1984)

Urodził się 13 października 1910 w Brzozowicach-Kamieniu k. Piekar. Był synem górnika Franciszka i Gertrudy z d. Waluda. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Tarnowskich Górach, gdzie w 1931 roku zdał egzamin dojrzałości.… Więcej →