Zachęcamy naszych chorych, którzy nie mogą dotrzeć do kościoła, aby korzystali z posługi kapłanów i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 

Księża odwiedzają chorych co miesiąc w pierwszy piątek – istnieje wtedy możliwość skorzystania także z Sakramentu Pokuty i jeśli trzeba, Sakramentu Chorych (Namaszczenie)

Szafarze mogą przynosić Komunię św. w każdą niedzielę i nakazane święta.

Te odwiedziny nie wiążą się z żadnymi powinnościami! Jeśli ktoś bardzo chce złożyć ofiarę, to przeznaczamy ją na cele charytatywne parafii, ale nie ma takiej potrzeby – nikt nie musi czuć się do tego zobowiązany, albo skrępowany. Byłoby to strasznym nieporozumieniem, gdyby ktoś rezygnował z przyjmowania sakramentów z tego powodu.