ŻYWY RÓŻANIEC

Intencje ogólne modlitwy Żywego Różańca

w 2019 roku

kwiecień Za naszych chorych i cierpiących o umocnienie ciała i ducha.
maj Za dzieci przystępujące do I Komunii św. i ich rodziny.
czerwiec Za kandydatów do bierzmowania, aby stali się mężnymi świadkami wiary.
lipiec Za parafian o dochowanie wierności Bogu podczas wakacji i urlopów.
sierpień Za uzależnionych od alkoholu i za nasze rodziny, o wolność i prawość życia.
wrzesień Za uczniów i nauczycieli, aby nowy rok szkolny był czasem wzrostu duchowego.
październik Za misje, aby tchnienie Ducha Świętego sprawiło nową wiosnę Kościoła.
listopad Za naszych zmarłych parafian, aby radowali się we wspólnocie Świętych.
grudzień Za naszą parafię, aby była miejscem

oczekiwania i przyjęcia Zbawiciela.