ŻYWY RÓŻANIEC

Intencje ogólne modlitwy Żywego Różańca

w 2020 roku

styczeń W intencji pokoju na świecie i o ewangelizację narodów.
luty Za wszystkich prześladowanych i wypędzonych.
marzec Za pogrążonych w nałogach i uwikłanych w grzechy – o łaskę nawrócenia
kwiecień Za naszych chorych i cierpiących o umocnienie ciała i ducha.
maj Za dzieci przystępujące do I Komunii św. i ich rodziny, a także za bierzmowanych  – o dojrzałość ich wiary.
czerwiec Za nowo wyświęconych kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele.
lipiec Za nasze rodziny o dochowanie wierności Bogu podczas wakacji i urlopów.
sierpień Za uzależnionych od alkoholu i za nasze domy, o wolność i prawość życia.
wrzesień Za uczniów i nauczycieli, aby nowy rok szkolny był także czasem ich wzrostu duchowego.
październik Za misje, aby tchnienie Ducha Świętego sprawiło nową wiosnę Kościoła.
listopad Za naszych zmarłych parafian, aby radowali się we wspólnocie Świętych.
grudzień Za naszą parafię, aby była miejscem świętego oczekiwania i przyjęcia przychodzącego Zbawiciela.