KATECHEZA DOROSŁYCH

Katecheza Dorosłych – semestr zimowy 2018/2019

/wtorki 19:00, salka katechetyczna/

9 X 2018r.        Symbole wiary na przestrzeni wieków.

23 X 2018r.     „Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i                                                                                                                                                 ziemi.”

6 XI 2018r.      „Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego.”

20 XI 2018r.    „Jezus, który począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi                                                                                                                                            Panny.”

4 XII 2018r.   „Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i                                                   pogrzebion.  Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał.”

18 XII 2018r.   „Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
                           wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.”

15 I 2019r.      „Wierzę w Ducha Świętego.”

29 I 2019r.     „Wierzę w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie.”

5 II 2019r.      „Wierzę w grzechów odpuszczenie, ciała   zmartwychwstanie,                                                                                                                  żywot wieczny. Amen.”