STATYSTYKA

Statystyka za rok 2015

Liczbę mieszkańców Paniówek szacujemy na ponad 2700. Po odwiedzinach kolędowych okazało się, że jest nas właśnie tylu. Dokładniej się nie da, bo nie wszyscy kolędę przyjęli.

Podczas wiosennego liczenia wiernych w niedzielę było 1420 (1496 w 2014) uczestników Mszy św. i rozdzielono 1143 komunii (1100 w 2013). Jesienią   we Mszy św. niedzielnej uczestniczyły we Mszy św. 1373 osoby (1342 w 2014) i rozdano 792 Komunie, (w 2014 – 819 Komunii).

Tendencja ciągle jest spadkowa, nawet uwzględniając niedokładności liczenia.

Chrzty 30 (w ubiegłym roku 40) w tym dziewczynki 11, chłopców 19

Śluby 19 (w 2014 – 15), ale aż 9 to śluby nie z naszej parafii.

Chorzy 175 (w 2014 -178), udzielono też 136 osobom sakramentu chorych (10 w domach i 126 na nabożeństwie w kościele)

Pogrzeby 33 (w 2014 – 34), w tym 17 mężczyzn i 14 kobiet i dwoje dzieci.

Komunie św. w całym roku –  97 000 o 2 tys. mniej niż w roku poprzednim.

Do I komunii przystąpiło 31 dzieci (w ubiegłym roku 26), w tym 3 do wczesnej. 18 dziewczynek i 13 chłopców.

Bierzmowani poprzednio w 2013 r. 78, a w tym roku 51 (30 dziewczyn i 21 chłopców).