MINISTRANCI

 

Ministranci mają swoją zbiórkę w każdą sobotę o godz. 9.00.

Aktualnie grupa ministrantów naszej parafii liczy 24 osoby, w tym 4 kandydatów.

Są zorganizowani w 4 grupach według służby niedzielnej.

Grupy zmieniają godzinę swojej służby co niedziela, w tygodniu zaś ministranci służą wg osobnego stałego planu. Każdy przychodzi przynajmniej na jedną Mszę św. w tygodniu. Ministranci młodsi dodatkowo na Mszę św. szkolną w każdą środę o 17.00, a ministranci starsi na Mszę św. wieczorną w piątek, razem z młodzieżą parafii.

Zapraszamy chłopców chętnych do służby przy ołtarzu. Każdy, który był już w pierwszej Komunii św. może zostać ministrantem. Oczywiście do tego trzeba odwagi, zapału, a potem wierności. Na pewno warto!

Służby ministranckie w tygodniu

 

6.30

18.00

Poniedziałek

 

Jakub Nocoń, Jakub Szolc,

Kamil Włodarczyk, Mateusz Mryka

 

Wtorek

Maciej Domin, Wojtek Kopel, Michał Woźnica, Jakub Burak

 

Środa

 

szkolna o 17.00

Czwartek

 

Błażej Gatner, Paweł Falkus,

Dawid Głuch, Mateusz Bartnik,

Michał Gajda

Piątek

 

młodzież

Sobota

Marcin Wilk, Krzysztof Bartoszek, Dawid Kaczmarczyk, Remigiusz Skoczyński, Kamil Mika, Michał Labisz.

 

niedzielna

Służby w niedziele i święta:

26 listopad II II III I
3 grudzień III III I II
10 grudzień I I II III
17 grudzień II II III I
24 grudzień III III I II
25 grudzień I I II III
26 grudzień II II III I
31 grudzień III III I II

Cechy kandydatów na animatora: 

– kandydatem na animatora jest osoba, która ukończyła minimum trzecią klasę gimnazjum.

– często uczestniczy we Mszy świętej i regularnie się spowiada

– przyszły animator angażuje się w życie swojej wspólnoty ministranckiej i parafialnej

– cieszy się dobrą opinią w parafii i w szkole, nie jest człowiekiem konfliktowym

zamierza brać udział w stałej formacji diecezjalnej poprzez udział w rekolekcjach wakacyjnych, adwentowych lub wielkopostnych, dniach skupienia, pielgrzymkach itp.

– ma szacunek dla kapłanów i osób świeckich posługujących w parafii

– jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej.

Kandydatów na animatorów zgłasza/zapisuje tylko opiekun.