MINISTRANCI

 

Ministranci mają swoją zbiórkę w każdą sobotę o godz. 9.00.

Aktualnie grupa ministrantów naszej parafii liczy 24 osoby, w tym 4 kandydatów.

Są zorganizowani w 4 grupach według służby niedzielnej.

Grupy zmieniają godzinę swojej służby co niedziela, w tygodniu zaś ministranci służą wg osobnego stałego planu. Każdy przychodzi przynajmniej na jedną Mszę św. w tygodniu. Ministranci młodsi dodatkowo na Mszę św. szkolną w każdą środę o 17.00, a ministranci starsi na Mszę św. wieczorną w piątek, razem z młodzieżą parafii.

Zapraszamy chłopców chętnych do służby przy ołtarzu. Każdy, który był już w pierwszej Komunii św. może zostać ministrantem. Oczywiście do tego trzeba odwagi, zapału, a potem wierności. Na pewno warto!

Cechy kandydatów na animatora: 

– kandydatem na animatora jest osoba, która ukończyła minimum trzecią klasę gimnazjum.

– często uczestniczy we Mszy świętej i regularnie się spowiada

– przyszły animator angażuje się w życie swojej wspólnoty ministranckiej i parafialnej

– cieszy się dobrą opinią w parafii i w szkole, nie jest człowiekiem konfliktowym

zamierza brać udział w stałej formacji diecezjalnej poprzez udział w rekolekcjach wakacyjnych, adwentowych lub wielkopostnych, dniach skupienia, pielgrzymkach itp.

– ma szacunek dla kapłanów i osób świeckich posługujących w parafii

– jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej.

Kandydatów na animatorów zgłasza/zapisuje tylko opiekun.