Czakanski_Bernard Urodził się 19 maja 1913 w Świętochłowicach. Był synem formierza Wincentego i Marii zd. Małek. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum w Katowicach, a w 1932 roku przeniósł się do Państwowego Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Piekarach-Szarleju. Egzamin dojrzałości zdał w roku 1934 roku. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską napisał na temat „Monografia parafii Mokre”. Święcenia prezbiteratu otrzymał 25 czerwca 1939.Od 15 lipca 1939 był na zastępstwie w charakterze wikariusza w kościele Przemienienia Pańskiego w Katowicach. Następnie był wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Szopienicach (1939-1943). W międzyczasie był także na zastępstwie w parafii św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich. 8 marca 1943 mianowany został wikariuszem substytutem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim. Od 15 lipca 1943 był wikariuszem adiutorem w parafii Wniebowzięcia NMP w Kobiórze. W niedziele pomagał w Tychach. Z dniem 2 lutego 1944 został wikariuszem współpracownikiem, a od 15 maja tegoż roku wikariuszem adiutorem w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie. Następnie był wikariuszem w parafii św. Barbary w Chorzowie (1945-1949; w 1946 był na krótkim zastępstwie w parafii św. Wojciecha w Ra-dzionkowie) i w parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1949-1952). „W uznaniu dotychczasowej duszpasterskiej pracy” otrzymał w 1952 prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. W 1956 roku został administratorem parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Ogrodzonej, zaś w 1957 administratorem parafii świętych Cyryla i Metodego w Knurowie. Doprowadził tam do końca budowę kościoła parafialnego i postarał się o wystrój jego wnętrza. Ostatnią placówką duszpasterską ks. Bernarda Czakańskiego była parafia św. Urbana w Paniówkach; był tam wikariuszem ekonomem (od 1973), a następnie proboszczem (od 1974). W latach 1971-1976 był dziekanem dekanatu knurowskiego. 25 marca 2000 roku mianowany został kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. W 1981 roku został – na własną prośbę – przeniesiony na emeryturę. Mieszkał nadal na probostwie w Paniówkach i pomagał w pracy duszpasterskiej. W roku 2004 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 26 grudnia 2009 w szpitalu w Katowicach-Bogucicach. Pochowany został w Paniówkach.