o. Kalikst Jan Mryka OFM

o. Kalikst Jan Mryka OFM – wyświęcony w 1996