ks. Grzegorz Szołtysek – wyświęcony w 1993

Obecnie proboszcz parafii Schöder, Ranten w austryjackiej diecezji Graz – Seckau