Komunikat dyrektora diecezjalnej Caritas na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Caritas to jeden z filarów Kościoła, równy posługom głoszenia słowa Bożego i udzielania
sakramentów. Pełnienie dzieł miłosierdzia jest istotnym elementem tożsamości
chrześcijańskiej, ponieważ kiedy ze względu na Chrystusa okazujemy bliźniemu
miłosierdzie, znajdujemy się w samym sercu Kościoła.
Miłosierdzie to rodzaj miłości, która ze współczuciem pochyla się nad człowiekiem
poranionym przez los, podnosi go z upadku, dowartościowuje i przywraca nadzieję
na lepsze i szczęśliwsze życie. To także troska okazywana osobom ubogim,
czy potrzebującym jakiejkolwiek pomocy. Do świadczenia miłosierdzia i niesienia
pomocy potrzebującym wezwany jest każdy chrześcijanin, każdy z nas. Dzięki
parafialnym i diecezjalnym strukturom Caritas możemy to robić skuteczniej i szybko
oraz kompetentnie reagować w sytuacjach kryzysowych, a także otoczyć opieką osoby
i rodziny wymagające stałego, długofalowego wsparcia.
Obchodzona dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego zachęca do zwrócenia uwagi
na działalność charytatywną Kościoła oraz funkcjonowanie Caritas diecezjalnej
i jej parafialnych oddziałów. Jest to też okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim
wolontariuszom w jakikolwiek sposób zaangażowanym w służbę osobom korzystającym
z pomocy Caritas.
Dziękuję Wam, drodzy diecezjanie, za regularne wspieranie realizowanej przez
diecezjalną oraz parafialne Caritas codziennej działalności charytatywnej oraz
programów i dzieł służących różnym grupom potrzebujących. Bez Waszej modlitwy oraz
ofiar nie moglibyśmy skutecznie pomagać tak wielu ludziom i prowadzić tak wielu dzieł
charytatywnych. Zbierana dziś w czasie mszy świętych kolekta zostanie przeznaczona
na działalność naszej diecezjalnej Caritas. W imieniu objętych naszą pomocą
potrzebujących z całego serca za każdą ofiarę dziękuję. Dziękuję również darczyńcom,
którzy przekazują 1,5% podatku Caritas Archidiecezji Katowickiej, oraz tym, którzy
regularnie wpłacają ofiary na nasze konto. Dzięki tym środkom Caritas może udzielać
wsparcia potrzebującym pomocy dzieciom, młodzieży, osobom z
niepełnosprawnościami, seniorom, chorym, ubogim oraz osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Pragnę zaprosić wolontariuszy Caritas diecezjalnej i parafialnych oraz wszystkich
diecezjan na piknik z okazji Dnia Dobra, czyli święta wolontariatu, które jest też okazją
do podsumowania Tygodnia Miłosierdzia i całorocznej działalności Caritas. Odbędzie się
on w przyszłą niedzielę, 14 kwietnia, w godz. od 14.00 do 19.00 na placu przed siedzibą
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana w Katowicach.
W programie m.in. koncerty oraz różnego rodzaju atrakcje, a także okazja do dobrych
rozmów i wymiany doświadczeń.
Szczęść Boże!