Zapraszamy do pomocy dla szpitali w zakresie zakupu respiratorów. Ofiary można składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej:

96 1050 1214 1000 0090 3169 8062               Tytuł:      OFIARA – KORONAWIRUS.