OGŁOSZENIA PARAFIALNE II Niedziela Wielkanocna Święto Miłosierdzia Bożego – 19.04.2020

Dziś w Drugą Niedzielę Wielkanocną oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu.

Na godzinę 16.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Codziennie zapraszamy do udziału w wieczornej modlitwie różańcowej o godz. 20.30.

W związku z nowym zarządzeniem ks. Arcybiskupa wydanym na podstawie nowych regulacji prawnych w stanie epidemii, będzie możliwy udział wiernych we Mszy św. na następujących zasadach.

– nadal obowiązuje dyspensa od obowiązkowego udziału w Mszy św. niedzielnej.

– ze względu na powierzchnię naszego kościoła, jednorazowo we Mszy św. może uczestniczyć nie więcej niż 20 osób. Dlatego trzymamy się zasady, że uczestniczą tylko osoby związane z przyjętą intencją Mszy św.

– na ławkach w kościele, białymi kartkami będą wyznaczone miejsca, w których obecni mogą usiąść podczas Mszy św., aby zachować odpowiedni dystans od siebie nawzajem.

– uczestniczący we Mszy św. przepisowo powinni mieć zasłonięte usta i nos.

– troska o przestrzeganie tych norm spoczywa na proboszczu, dlatego prosimy, aby zastosować się ściśle do przepisów i nie narażać parafii na koszty związane z surowymi karami. W momencie rozpoczęcia Mszy św. zamkniemy wejście do kościoła.

– w odniesieniu do sposobu przyjmowania Komunii św. obowiązują przepisy wydane w poprzednich zarządzeniach.

Zarządzenie wchodzi w życie 20 kwietnia.

Obchody liturgiczne:

– czwartek – uroczystość św. Wojciecha

– sobota – święto św. Marka (dzień modlitw o urodzaje)

Na ławce w przedsionku kościoła dostępne są nowe numery Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, a także nasze gazetki. Należność za zakup można wrzucać przez opisane otwory w drzwiach prowadzących na chór. Można też wpłacać II kwartalną składkę za prenumeratę Gościa Niedzielnego (78 zł).

Bóg zapłać za wszystkie ofiary, te przekazywane bezpośrednio i te wpłacane na konto naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Wszystkim Wam życzymy trwania w wielkanocnej radości w Dzień Pański i w naszej codzienności. Doświadczając Miłosierdzia Bożego bądźmy gotowi czynić miłosierdzie.