PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10 – 17 listopad 2019

NIEDZIELA – 10.11.2019 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Grzegorza Romik w 1. rocznicę śmierci.

10.30 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w rocznicę śmierci, Roberta, Jadwigę Mryka, Ludwika, Marię Skrzypczyk, ++ dziadków, Erwina, Adelę Franik, ++ z rodzin Mryka, Skrzypczyk, Polnik oraz dusze opuszczone.

12.00 O radość wieczną dla + Gerarda Lauterbach od koleżanek i kolegów z rocznika 1943.

14.30 Do Bożej Opatrzności o zdrowie i błogosławieństwo dla żyjących z rodziny Jana i Rozalii Rybka oraz o radość wieczną dla zmarłych.

16.30 Za ++ Agnieszkę, Wiktora, Małgorzatę Henryka Bednar, Gertrudę, Józefa Kurda, Waldemara Wojtasek, Stanisława Lasota, Teresę, Józefa Tomanek, Wandę, Józefa Gębolis, ++ z pokrewieństwa Bednar, Kurda, Lasota, Wojtasek i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 11.11.2019 – Wsp. św. Marcina z Tours

6.30 Za ++ zalecanych.

9.00 O Boże błogosławieństwo w intencji Ojczyzny.

18.00
Za ++ Eryka, Marię Spyra, Jerzego, Angelę, Emila Piszczelok, dziadków, ++ z pokrewieństwa Spyra, Kucjas, Malcherczyk, Piszczelok, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Jana Karwat, Wernera Wochnik, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze czyśćcowe.

WTOREK – 12.11.2019 – Wsp. św. Jozafata

6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Jana Liwa w rocznicę śmierci, Ryszarda, Helenę, Teresę, Martę, Jadwigę Matula, 3 braci, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ zalecanych.

ŚRODA – 13.11.2019 – Wsp. św. męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

6.30 Za ++ Franciszkę, Pawła, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Zygfryda Skura, Łucję, Jerzego Stalica, rodziców, teściów, siostrę Edeltrautę i męża Helmuta Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę dla uczestników pieszej pielgrzymki do Częstochowy, ich rodzin i wszystkich ofiarodawców.

CZWARTEK – 14.11.2019 – 

6.30 Za ++ Annę, Piotra Żymełka, Marię, Karola Wrzask, Emila Sosna, Stanisława Sznajder, ++ z rodzin Żymełka i Michalski.

18.00
1. Za ++ Martę, Ryszarda, Alfreda, Romana Teichgraber, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, Jadwigę, Antona Finke, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Dariusza Ciszewskiego i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Martę Wójcik w rocznicę śmierci, męża Piotra, rodziców z obu stron, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Magdalenę, Wilhelma Włodarz, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, Gertrudę, Jana Plewnia, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 15.11.2019 – 

6.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Urszulę Szołtysek, męża Franciszka, ++ z rodzin Szołtysek, Dudek, Miliczek i Kruszel.
2. Za + Bolesława Świerczka od rodzin kapłanów i franciszkanów.

SOBOTA – 16.11.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Cecylię, Henryka Wranik, ich rodzeństwo, Marię, Tadeusza Wranik, Marię Antoniego, Kazimierza Strojny, Edmunda Kowol, Annę, Alojzego Kula, Tadeusza Toman, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Eryka Muras od sąsiadów z ul. Zamkowej, Zabrskiej i Basztowej.

NIEDZIELA – 17.11.2019 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Romana, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30 Za + Tadeusza Pyka od koleżanek i kolegów z rocznika 1957.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Tadeusz Bartnicki, Gabriel Szołtysek, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Ewę Tabath w 30. dzień po śmierci.