PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10 – 17 wrzesień 2023

NIEDZIELA – 10.09.2023 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Agnieszkę Promny od mieszkańców ul. Dworskiej, Krótkiej, Ogrodowej, Działkowej i Strażackiej.

10.30 Za ++ Rajmunda Szołtysek, jego rodziców, braci, bratową Franciszkę, Teodora Promny, 2 synów, synowe, ++ dziadków, rodziców chrzestnych, kapłanów, ++ z pokrewieństwa Mryka, Promny, Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznych dzieci: Konrad Malcherek, Miłosz Kilka, Matylda Rynkiewicz, Klara Paszek, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Annę, Franciszka Szołtysek, córkę Helenę Biela.

 

PONIEDZIAŁEK – 11.09.2023 –

6.30 Za + Łucję Malcherczyk do Wspólnoty Różańcowej.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha Świętego w intencji Wspólnoty Dorosłych na nowy rok formacji.
2. Za ++ Gerarda Lauterbach w rocznicę śmierci, żonę Marię, wnuczkę Karolinę, rodziców Annę i Teodora, braci, teściów i ++ z pokrewieństwa.

 

WTOREK – 12.09.2023 – Uroczystość MB Piekarskiej

6.30 Za ++ Marię Pakura na pamiątkę 100. urodzin, Józefa, Martę, Antoniego Pakura, Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Łucję, Jadwigę, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber oraz ++ kapłanów.

18.00 Za ++ Wilhelma, Różę, Alojzego, Gerarda Karwat, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Agnieszkę, Alojzego, Bernarda Mryka, ++ z rodzin Karwat, Drabik, Mryka, Zegartowski, Janko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 13.09.2023 – Wsp. św. Jana Chryzostoma

6.30 Za ++ Helenę Malik i Franciszka Richter od rodziny Pawlas.

17.00
1. W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ mamę Różę Mijacz, ojca Franciszka, Leona Majowskiego, Ryszarda Łukwińskiego, Marka Herisz, ++ z rodzin Łukwiński, Nagengast, Mijacz i Promny.

 

CZWARTEK – 14.09.2023 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6.30 Za + Agnieszkę Promny od Wspólnoty Różańcowej.

18.00 Za ++ Walentego, Marię, Pawła, Helenę Musioł, Joannę, Wilhelma Wieczorek, Urszulę, Henryka Sopala, Józefa Ciupke, Józefa Malik, Szymona Gawlik, Ignacego Bartoszek, Gizelę, Józefa Strzodka i ++ dziadków z obu stron.

 

PIĄTEK – 15.09.2023 – Wsp. MB Bolesnej

6.30 Za + Dorotę Dymarz od Wspólnoty Różańcowej.

18.00
1. Za ++ Elżbietę Bartoszek, męża i córkę, Zygmunta Górski, jego rodziców, rodzeństwo, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Pecel.
2. Za ++ mamę Gertrudę Sowa, ojca Stanisława, brata Janusza, dziadków Musioł, Sobota, Stelmach, Renatę, Franciszka Sobota, Urszulę Nawrat i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 16.09.2023 – Wsp. św. męczenników Korneliusza i Cypriana

6.30 Za + Stefanię Kubosz od sąsiadów z ul. Swobody i Zabrskiej.

18.00
1. Za ++ Jana Mryka w rocznicę śmierci, Bernarda, Zofię, Pawła Mryka, Anielę, Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, dziadków, ++ z pokrewieństwa Unfericht, Uciecha, Kowol, Zaczek i Macha.
2. Za ++ ojca Franciszka Loska w rocznicę śmierci, mamę Anielę na pamiątkę urodzin, Rafała, Barbarę Kubicki, Pawła, Agnieszkę Loska, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę, Henryka Macha, Emila, Elfrydę Kubicki, Grażynę Tomecką, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Kowol.

 

NIEDZIELA – 17.09.2023 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za + Stefanię Kubosz od koleżanek.

10.30 Za wstawiennictwem św. Floriana z okazji 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich członków i ich rodzin oraz o radość wieczną dla wszystkich ++ strażaków.

12.00 Za + ks. Jana Piwczyka od parafialnych grup duszpasterskich.

16.30 Za ++ męża Andrzeja Muszalik w 9. rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.