PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 -18 sierpień 2019

NIEDZIELA – 11.08.2019 – XIX Niedziela Zwykła

8.00 Za + Grzegorza Krzysteczko na pamiątkę urodzin, ++ rodziców Anielę i Henryka oraz + Benedykta Nocoń.

10.30 Za + Magdalenę Włodarz w 30. dzień po jej śmierci.

16.30 Za + Karolinę Lauterbach w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Lauterbach i Galwas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 12.08.2019 – 

18.00 Za ++ Eryka Bujara w rocznicę śmierci, Annę, Gerarda, Emila Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Ernesta, Elżbietę Kaczmarek, Różę, Adolfa Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 13.08.2019 – 

6.30 Za ++ Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Wiktora, Annę, Wiktora Piszczelok, 2 synów, synową, dziadków, Justynę Rybka, ++ z pokrewieństwa Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

ŚRODA – 14.08.2019 – Wsp. św. Maksymiliana Kolbego

14.00 Ślub: Marian Stefaniuk – Aleksandra Eliasz.

17.00 Za ++ Teresę, Jana, Ernesta, Lidię Promny, Walerię, Antoniego, Konrada, Norberta Żymełka, Franciszka Mijacz, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Anielę, Edmunda Pyka, Elżbietę, Emila Kleczka, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 15.08.2019 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy w intencji Damiana Janota z okazji 50-tych urodzin z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

13.00 Ślub: Daniel Nocoń – Mirella Hibszer.

16.30 Za ++ Franciszkę Promny, męża Teodora, 2 synów, 2 synowe, wnuka Leona, Annę, Józefę, Gertrudę, Oskara, Edeltrautę Mryka, Rajmunda, Marię, Wiktora, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, ++ dziadków, Teodora Szołtysek, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 16.08.2019 – 

18.00 Za ++ Marię Koim w rocznicę śmierci, Horsta, Krystiana Koim, ++ dziadków Koim, Nocoń, Kempiński, ++ z pokrewieństwa Nocoń, Pasoń, Labus, Szołtysek i Michalski.

SOBOTA – 17.08.2019 – Uroczystość św. Jacka

6.30 Za ++ Stanisława Rybka, rodziców, teściów, Stanisława, Gertrudę Mrozek, ++ z pokrewieństwa Rybka i Marcisz.

13.00 Ślub: Jakub Kordys – Weronika Promny.

18.00 Za ++ Kazimierza Ratka w rocznicę śmierci, ojca Antoniego, rodziców z obu stron, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, ++ z pokrewieństwa Ratka, Krzysteczko i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 18.08.2019 – XX Niedziela Zwykła

8.00 Do MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża i św. Faustyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz Dary Ducha Świętego dla Pauliny Mika okazji 18. rocznicy urodzin i 43. urodzin taty Tomasza.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Nina Widera, Zuzanna Długaszek, Maja Wawoczny, Karol Bober, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Gerarda Woźnica w 4. rocznicę śmierci, rodziców, dziadków, Leona Rudnik, Teresę, Ewalda Hynisz, ++ z rodzin Woźnica, Rudnik, Kopernik, Draga, Grzęda i ++ z pokrewieństwa.