PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 19 marzec 2023

NIEDZIELA – 12.03.2023 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 O błogosławieństwo Boże dla Józia Skiby z okazji imienin od dziadków Moniki i Mieczysława Wadowskich.

10.30 Za ++ mamę Serafinę Długaj w rocznicę śmierci, ojca Alojzego, teściów Janinę, Zygmunta Skrzydeł, Krystynę Skrzydeł, rodziców chrzestnych, szwagierkę, szwagrów, ++ z rodzin Długaj, Pawlas, Skrzydeł i Niewiadomski.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże z okazji 75. urodzin Bogumiły Szołtysek oraz opiekę Bożą dla całej rodziny.

16.30

 

PONIEDZIAŁEK – 13.03.2023 –

6.30

18.00
1. W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Anielę, Emila Michalski, dziadków, Gretę, Edwarda Wita, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, Ignacego Bartoszek, Anielę, Ewalda Szymura, Elfrydę, Ryszarda Kleczka i ++ kapłanów.

 

WTOREK – 14.03.2023 –

6.30

18.00 Za ++ Marię, Walentego Musioł, Ignacego, Marię, Wilhelma Bartoszek, Łucję, Konrada Szołtysek, Jana Muszalik, Wiktora Mazurek, Anielę, Emila Michalski, Oswalda Bartnik, Małgorzatę, Pawła Domin, Szymona Gawlik.

 

ŚRODA – 15.03.2023 –

6.30 Za + Marię Dubietko od koleżanek i kolegów z rocznika 1949.

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Annę, Alojzego Kula, rodzeństwo z obu stron, dziadków, Zofię, Wincentego Nocoń, Cecylię, Henryka Wranik, Teresę, Pawła Rybka, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Kula i Krzysteczko.

 

CZWARTEK – 16.03.2023 –

6.30 Za ++ Jadwigę, Pawła, Jana, Cecylię Kotyczka, dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Pawła, Tomasza, Annę Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, Ewalda Brosz, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Anielę, Ignacego, Weronikę, Edmunda Krzysteczko, Gintra, Eryka, Elżbietę Hawlicki, Helenę, Herberta Szołtysek, Łucję, Stefana Wittek, ++ dziadków, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Norberta Kowol w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

PIĄTEK – 17.03.2023 –

6.30 Za ++ Emanuela, Annę Przybyła, Fryderyka, Jana, Marię Swoboda, Agnieszkę Kozubek dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krzysztofa Majowskiego z okazji 18. urodzin.
2. Za ++ Łucję, Józefa, Pawła, Andrzeja, Anielę Kowol, Benedykta, Gertrudę, Wiktora Konopka, Józefa Laby, Antoniego, Małgorzatę Wieczorek, ++ z pokrewieństwa Kowol, Konopka, Rajca i Promny.

 

SOBOTA – 18.03.2023 –

6.30 Za + Teresę Roik w 30. dzień po śmierci.

18.00
1. Za ++ Łucję, Wiktora, Stefana Szołtysek, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię Szczygieł, Henryka Kuchta, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Szołtysek, Kowol i Rybka.
2. Za ++ Martę, Szczepana, Hannę Achtelik, ++ z pokrewieństwa Achtelik, Długaj, Bednarczyk, Kowol, Badura, Hynisz, dziadków Copija i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA – 19.03.2023 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Annę, Edmunda Wilczyński, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Marię, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Leona Majowskiego, rodziców, teściów, Marię Hudzikowską, Jana, Mirosława Kowalczyk, Ryszarda Palusińskiego, Renatę Popek, ++ z pokrewieństwa Majowski, Mijacz, Promny i Kaczmarski.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Jagody Mryka, jej rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Różę Czech w rocznicę śmierci, męża Jerzego, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, dziadków, bratową, szwagrów, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.