PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17 – 24 wrzesień 2023

NIEDZIELA – 17.09.2023 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za + Stefanię Kubosz od koleżanek.

10.30 Za wstawiennictwem św. Floriana z okazji 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich członków i ich rodzin oraz o radość wieczną dla wszystkich ++ strażaków.

12.00 Za + ks. Jana Piwczyka od parafialnych grup duszpasterskich.

16.30 Za ++ męża Andrzeja Muszalik w 9. rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

 

PONIEDZIAŁEK – 18.09.2023 – Święto św. Stanisława Kostki

6.30 Za + Stefanię Kubosz od Wspólnoty Różańcowej.

18.00 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, Cecylię, Alojzego Szymura, Rożę, Bernarda Tilke, Bogdana Danowski, ++ rodziców, Teresę, Rudolfa Luks, Emilię Bartoszek, męża i syna, Marię, Teklę, Jana Poloczek, Cecylię Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

 

WTOREK – 19.09.2023 –

6.30 Za + Waltra Wieczorek w 4. rocznicę śmierci.

18.00 Za ++ Pawła Kelczauskas w rocznicę śmierci, żonę Halinę, brata Mieczysława, siostry Leokadię, Weronikę, Janinę oraz rodziców.

 

ŚRODA – 20.09.2023 – Wsp. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.30 Za ++ Helenę Malik i Franciszka Rychter od sąsiadów z u.. Zwycięstwa i Powstańców Śląskich.

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Ryszarda Falkus w rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Leokadię, Jana Mryka, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Agnieszkę, Franciszka, Piotra Roj, Teresę, Norberta Matula, Alfreda Kowol, Henryka Duda, Franciszka Nieradzik, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Lempa, Kuberek, Rybka, Galwas, ++ dziadków, chrzestnych, kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 21.09.2023 – Święto św. Mateusza

6.30 Za + Helenę Malik od Wspólnoty Różańcowej.

18.00
1. Za ++ Annę, Wiktora, Martę, Alfonsa, Pawła, Alfreda Pyka, Alojzego Nocoń, Gertrudę Słaboń, Paulinę, Antoniego Niedorny, Joannę, Pawła, Tomasza Knosala, Gerarda Bartocha, Konrada Psyk, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Wiktora, Łucję, Stefana Szołtysek, Huberta, Marię, Stanisława Szczygieł, Łucję Szołtysek, Edwarda Kula, Erwina Nocoń, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Rybka, Kowol, Szołtysek i ++ kapłanów.

 

PIĄTEK – 22.09.2023 –

6.30 Za + Marię Swoboda od Wspólnoty Różańcowej.

18.00
1. Za ++ Jadwigę, Alfonsa, Stefana Woźnica, Pawła, Jadwigę, Zofię Górecki, Anielę, Hermana Kleibert, Annę, Pawła Biskupek, Damiana Szołtysek, Pawła Bartoszek, ++ dziadków, chrzestnych, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ rodziców Jadwigę, Rafała Woźnica, Łucję, Józefa Hyba, dziadków z obu stron, Pawła Szołtysek, Matyldę Kot, ++ z rodzin Fyderek, Trojan, ++ chrzestnych, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

 

SOBOTA – 23.09.2023 – Wsp. św. Ojca Pio

6.30 Za + Małgorzatę Szołtysek od Wspólnoty Różańcowej.

12.00 Ślub: Damian Pordzik – Magdalena Lempa.

18.00 Za ++ Teresę Szczygieł, rodziców Szczygieł i Zaszkodny, Remigiusza Szczygieł, Mariana i Cecylię Stypuła.

 

NIEDZIELA – 24.09.2023 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Za + Eugeniusza Jonda w rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, siostrę, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Agnieszkę, Gertrudę, Konrada, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła, Jadwigę Spojda, Franciszkę, Annę, Józefę Mryka, Kornelię, Huberta Czyba, Małgorzatę Szołtysek, Arkadiusza Falkus, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Aleksander Oterski, Leon Cylok, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Małgorzatę Szołtysek od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.