PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19 – 26 wrzesień 2021

NIEDZIELA – 19.09.2021 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Za + Zenonę Jałmużniak od wnuka Piotra i wnuczki Marii.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Anny, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z okazji rocznicy ślubu oraz Dary Ducha Świętego dla dzieci.

12.00 Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy ślubu Magdaleny i Franciszka Skrzypczyk, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Franciszka i Anielę Loska, Rafała, Barbarę Kubicki, Pawła, Agnieszkę Loska, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę, Henryka Macha, Emila, Elfrydę Kubicki, Grażynę Tomecką, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Kowol.

PONIEDZIAŁEK – 20.09.2021 – Wsp. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.30 Za + Eryka Badura od koleżanek i kolegów z rocznika 1941.

18.00

 1. Za ++ Erykę Macha na pamiątkę 80. rocznicy urodzin, męża Romana, syna Henryka w 1. rocznicę śmierci, Grażynę Tomecką, Romana, Alojzego, Różę, Adama Szukała, Zygmunta Mryka, Genowefę Mijacz, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
 2. Za ++ Agnieszkę, Gertrudę, Konrada, Alfonsa, Krystynę Szołtysek, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, Annę, Józefę, Franciszkę Promny, ++ dziadków, Kornelię Czyba, Arkadiusza Falkus, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 21.09.2021 – Święto św. Mateusza

6.30 Za ++ Wiktora, Alfonsa Pyka w rocznicę śmierci, Annę, Martę, Alfreda, Pawła Pyka, Alojzego Nocoń, Gertrudę Słaboń, Paulinę, Antoniego Niedorny, Joannę Knosala, 3 szwagrów, Erykę Musioł, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

 1. Za ++ ojca Dominika Spadek na pamiątkę urodzin, męża Aleksandra Marzec, ++ dziadków Spadek, Mazurek, Marzec, Nocoń, ++ rodziców chrzestnych, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Wiktora, Łucję, Stefana Szołtysek, Huberta, Marię, Stanisława, Szczygieł, Łucję Szołtysek, Zygfryda, Helenę Musioł, Edwarda Kula, Erwina Nocoń, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

ŚRODA – 22.09.2021 –

6.30 Za ++ Magdalenę Nieradzik w rocznicę śmierci, męża Henryka, Bertę, Wincentego, Marcina Nieradzik, Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Wiktora Piszczelok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Nieradzik i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00

 1. Za ++ rodziców Konrada, Łucję Szołtysek, Jerzego, Ernestynę Szczyrba, ++ dziadków, Jana Żymelka, Franciszka Kozubek i ++ z pokrewieństwa.
 2. Za ++ Tadeusza Pyka w 2. rocznicę śmierci, Renatę, Gertrudę, Ludwika Pyka, Cecylię, Andrzeja Szapoczka oraz ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 23.09.2021 – Wsp. św. O. Pio

6.30 Za ++ Ryszarda Falkus w rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Leokadię, Jana Mryka, Teresę Matula, Agnieszkę, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków, pradziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Lempa, Falkus, Kuberek, Mryka, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

 1. Za ++ Teresę Szczygieł w rocznicę śmierci, Remigiusza Szczygieł, ++ rodziców i rodzeństwo z rodziny Zaszkodny, Szczygieł i Stypuła.
 2. Za ++ Annę, Franciszka Szołtysek, Helenę Biela, Franciszkę, Emila Biela.

PIĄTEK – 24.09.2021 –

6.30 Za szczęśliwy przyjazd gości weselnych.

13.00 Ślub: Weronika Janik – Kacper Wyderka.

18.00 Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, Gerarda, Franciszka, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Wojciechę, Krystynę, Stanisława Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Adelajdę Patoń, Huberta, Helenę Kotulla, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.

SOBOTA – 25.09.2021 –

6.30 Za ++ męża Jana Pawlas, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

13.00 Ślub: Paweł Nawrat – Sandra Sowa.

18.00

 1. Za ++ Eugeniusza, Henryka, Różę Jonda, Renatę Podsiadło, Marię, Pawła, Piotra Copik, Wilhelma, Edwarda Krawczyk, Henrykę, Joachima Siedlaczek, Franciszka Kozubek, ++ dziadków, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. O radość wieczną dla + mamy Heleny Delimat na pamiątkę urodzin, ojca Bronisława, Ryszarda, Eweliny Delimat, Wiesława Grela, Gerarda i Marii Szołtysek.
  Po Mszy św.: Chrzest Święty – Wiktoria Gołąb, Konstanty Sobota

NIEDZIELA – 26.09.2021 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 Za solenizantów września.

10.30 Za ++ Lidię Gancarczyk w rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ dziadków, Anielę, Emila Michalski, Romana Bartoszek, Stefana Szołtysek, Marię, Alfreda Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, Ernestynę, Dominika Zaremba, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Sara Książek, Filip Jagieła, Leon Bentkowski, ich rodziców i chrzestnych.

14.00 Ślub: Mateusz Szarek – Karolina Gutka.

16.30 Za ++ Teresę, Jana Kochaneckich, Franciszkę, Błażeja Bartoszek, Michała Włodarz, rodziców i rodzeństwo, Gintra Bartoszek, Krzysztofa, Urszulę Leszczyńskich, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Włodarz, Kot, Wójcik, Lorek i Kasperczyk.