PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 2 – 9 czerwiec 2019

NIEDZIELA – 2.06.2019 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

8.00 Do Opatrzności Bożej, MB Fatimskiej w podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 10-tej rocznicy ślubu Marty i Pawła Krzysteczko, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla małżonków i ich dzieci.

10.30 Za ++ Edmunda Kowol, rodziców, braci, Gertrudę, Jana, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Kazimierza Strojny, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

12.00 W intencji Kamila o uświęcenie w Duchu Świętym i opiekę Matki Bożej.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Ojca Pio jako podziękowanie za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo dla rodzin Szołtysek i Miliczek.

PONIEDZIAŁEK – 3.06.2019 – Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy

6.30

18.00
1. Za ++ rodziców Ewalda, Teresę Hynisz, Gerarda Woźnica, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Hynisz, Woźnica, Mijacz, Kopernik, Szołtysek, Kowol, Kostrz, Rusin i Rudnik.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Urbana jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 60-tych urodzin Jolanty Organiściok, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

WTOREK – 4.06.2019 – 

6.30 Za ++ Szczepana, Konstantynę Swoboda, ks. kanonika Leonarda Swoboda, Marię, Józefa Pakura, Łucję, Jadwigę, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber i ++ kapłanów.

18.00 Za ++ Alojzego Kołodziej na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa Kołodziej i Stachura.

ŚRODA – 5.06.2019 – Wspomnienie św. Bonifacego

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Teresę Pindur w 8. rocznicę śmierci, rodziców Franciszkę i Pawła, brata Ewalda, Erykę, Łucję, Jerzego Stalica, jego rodziców, Helmuta, Edeltrautę Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Zygmunta Górskiego w 1. rocznicę śmierci.

CZWARTEK – 6.06.2019 –

6.30 Za ++ Gertrudę Pyka w rocznicę śmierci, Ludwika, Renatę Pyka, ++ teściów, ++ z rodzin Pyka i Michalski.

16.00 Msza święta dziękczynna w intencji uczniów kończących Szkolę Podstawową oraz ich wychowawców, katechetów, nauczycieli, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i łaskę podjęcia dobrych decyzji w wyborze właściwej drogi zawodowej i pełnienia woli Bożej.

18.00
1. Na pamiątkę urodzin za + Anetę Waniek i jej ojca.
2. Za ++ syna Leona w rocznicę śmierci, Alfreda Nocoń, Iwonę Wawoczny, Anetę Waniek, ++ rodziców, krewnych z rodzin Nocoń, Kotlorz, Gemander, Szołtysek, Moryc, Musioł, Mryka i dusze opuszczone.

PIĄTEK – 7.06.2019 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

18.00
1. Za ++ Roberta, Otylię Koleczko, Jana, Gertrudę, Apolonię, Alfonsa Smorz, Marię, Antoniego Krystek, Alojzego Baraniok, Henryka Woźnica, Pawła Adamczyk, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Franciszka Fajkis w 5. rocznicę śmierci, rodziców Agnieszkę, Bernarda, Helenę Biela, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis i Szołtysek.

SOBOTA – 8.06.2019 – Wsp. św.Jadwigi

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Niestającej Pomocy, św. Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Teresy Szołtysek z okazji 80-tych urodzin, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

14.00 Ślub: Hanna Rybka – Paweł Banasik.

18.00 Za ++ Łucję, Ewalda Bartoszek, Dorotę, Eryka Smołka, Amalię, Pawła, Herberta Janyga, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Korcela, Szołtysek, Dubiel, Promny i Kupka.

NIEDZIELA – 9.06.2019 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8.00 Za ++ Wiktora Piszczelok w rocznicę śmierci, Annę, Wiktora Piszczelok, 2 synów, synową, Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Henryka Nieradzik, Jana, Gerdę Grzywok, Justynę Rybka, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla Kingi Gliklich z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

12.00 Za ++ Pawła, Jana, Henryka Malik, Józefa, Gertrudę, Martę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Krystynę, Albinę, Aleksandra Richter, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

16.30 Za + Elfrydę Kubicki od rodzin Ratka, Górecki i Piekara.