PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 24 – 31 październik 2021

NIEDZIELA – 24.10.2021 – XXX Niedziela Zwykła

8.00 Za + Alojzego Szołtysek w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Marię i Romana.

10.30 Za + Magdalenę Swoboda od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Krótkiej.

12.00

 1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Teresa Fick, Mia Lisowicz, ich rodziców i chrzestnych.
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 50-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Paniowkach, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo i wstawiennictwo św.Marty.

16.30 Za ++ Rafała, Elfrydę Kasperczyk, Hermana, Marię Bartoszek, Augustyna, Katarzynę Kasperczyk, Bogusława Szczepański, Lidię Promny, Marię, Franciszka Jędryczka, Martę, Pawła Wójcik i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 25.10.2021 –

6.30 Za ++ rodziców Elfrydę, Emila Kubicki, Kunegundę, Jana Hirsz, Anielę, Franciszka Loska i ++ dziadków Loska, Kubicki, Hirsz i Kisiela.

18.00

 1. Za ++ Alojzego, Annę Kula, Jana, Annę, Pelagię Warzecha, ++ dziadków, Wincentego, Zofię Nocoń, Irenę Ruda, Henryka, Cecylię Wranik, Pawła, Teresę Rybka, ++ z pokrewieństwa Kula, Krzysteczko i Warzecha.
 2. Za ++ Jana Morawiec w rocznicę śmierci, Agnieszkę, Gotfryda Morawiec, Piotra Nowak w dniu urodzin, Annę, Pawła Nowak, Różę, Jerzego Czech, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, ++ dziadków, bratową, szwagrów, chrzestnych, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 26.10.2021 –

6.30 Za + Eryka Badura od Basi i Andrzeja.

18.00

 1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Danuty i Sylwestra Masłocha z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
 2. Za + Norberta Matula w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – 27.10.2021 –

6.30 Za ++ Joachima Szołtysek w rocznicę śmierci, Rozalię, Wilhelma, Alojzego, Elfrydę Szołtysek, Helenę, Józefa Błaszczyk, Leokadię, Franciszka Hopek, Rudolfa Widuch, Mariana Organiściok, Henryka Procek, Józefa Piecha, Stanisławę Sieroń i ++ dziadków.

17.00

 1. Za ++ Michała Rosa na pamiątkę urodzin, ojca Pawła Malik, Edwarda Rosa, Andrzeja Rożek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Barbarę, Juliusza, Augustyna, Alojzego, Emilię, Alfreda, Łucję Michalski, Marię, Alfreda, Annę, Władysława, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Benedykta, Rafała Nocoń, Grzegorza Krzysteczko, Annę, Piotra Żymełka, Gertrudę, Ludwika, Renatę, Tadeusza Pyka, ++ z pokrewieństwa Michalski i Gancarczyk.

CZWARTEK – 28.10.2021 – Święto św. Szymona i Judy Tadeusza

6.30 Za ++ rodziców Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Bolesława Duży, Łucjana Wuzik, ++ dziadków Kaczmarczyk, Chwiołka, Jojko, Dębiński, Leona, Ludwika Pilny, Tomasza Mryka i ++ z pokrewieństwa.

18.00

 1. Za ++ Anetę Waniek w 10. rocznicę śmierci, ojca Leona, ++ dziadków z obu stron i ++ z rodzin.
 2. Za ++ Józefa, Elżbietę Mryka, Emila, Anielę Michalski, dziadków, Gretę, Edwarda Wita, Anielę, Ewalda Szymura, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, Emilię Kleczka, Ignacego Bartoszek i ++ kapłanów.

PIĄTEK – 29.10.2021 –

6.30 Za ++ Agnieszkę Roj i Jana Majowskiego od służby kościelnej.

18.00

 1. Za ++ Józefa, Stefana, Gertrudę Strzodka, Jana, Leokadię Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, Alfreda Grzesiczek, ++ kapłanów, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok i Kuchta.
 2. Za ++ Erwina, Jana, Różę Nocoń, Gertrudę, Wilhelma, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, ++ dziadków, Zofię Długaj, Edwarda Kula, Jana, Kunegundę Hirsz, Łucję, Stefana, Wiktora, Łucję Szołtysek, Różę, Alojzego, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 30.10.2021 – Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego

6.30 Za + Barbarę Dolińską (Szewczyk) od koleżanek i kolegów z rocznika 1959.

18.00

 1. Za + Pawła Bednarczyk w 1. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców.
 2. Za ++ Tadeusza Wranik, jego rodziców, siostrę, szwagra, Henryka, Katarzynę Lazar, Irenę Omozik, Mariana Leszek, Eugeniusza Jarczyk, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z rodziny Talecki i dusze w czyśćcu cierpiące.
  Po Mszy św.: Chrzest Święty – Rafał Szołtysek.

NIEDZIELA – 31.10.2021 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 Za solenizantów października.

10.30 Za ++ Jana Pietrowskiego w rocznicę śmierci.

12.00 Za ++ Teresę, Elfrydę i Alojzego Swoboda, Korneliusza, Marię i Alfonsa Słomka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Łucję, Benedykta Szołysek w rocznicę śmierci, Henryka, Gertrudę, Szczepana Gemander, ++ dziadków, ++ z rodzin Szołtysek, Włodarz, Gemander, Nocoń, Rusin i dusze opuszczone.