PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 listopad 2019

NIEDZIELA – 3.11.2019 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00
1. Za + Krystiana Koim od kolegów i koleżanek z rocznika 1969 oraz ++ wychowawców.
2. Przez wstawiennictwo św. Huberta o błogosławieństwo Boże dla członków Koła Łowieckiego Bór z Rudy Śląskiej i ich rodzin.

10.30 Za ++ rodziców Anielę, Zbigniewa, brata Grzegorza Romik, ojca Emila Piszczelok, Michała Rosa, Pawła Malik, Dorotę, Ryszarda Kupka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za ++ Pawła Szymeczko na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, dziadków, 2 szwagrów, sąsiadów, kuzynów i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Za ++ Antoniego Ratka w rocznicę śmierci, syna Kazimierza, Florentynę, Józefa Ratka, Zofię, Roberta, Eugeniusza Jagła, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Roberta Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 4.11.2019 – Wsp. św. Karola Boromeusza

6.30 Za ++ Marię, Roberta, Gerarda, Marka Herisz, Kornelię, Joachima Wypiór, Annę, Wilhelma, Wiktora Kisiel, Jana, Bolesława, Elżbietę Sadecki, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Herisz, Kisiel, Morawiec i Paździor.

18.00
1. Za ++ Leona, Romana, Julię, Józefa Szołtysek, Teodora, Franciszkę, Leona, Janinę, siostrę Arnoldinę Mryka, Gertrudę, Bernarda, Joachima Pyka, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Henryka Malik, Łucję, Alfreda Michalski, Edwarda Harazim, Iwonę Wawoczny i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Kurta Kuta w rocznicę śmierci, Annę, Pawła, Waltra Kuta, Gertrudę, Ryszarda Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 5.11.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Teodora Szołtysek, jego rodziców, rodzeństwo, Andrzeja Nowak, Helenę Biela, ++ z rodziny Szołtysek i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Wincentego Kraińskiego od sąsiadów z ul. Działkowej.

ŚRODA – 6.11.2019 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Elżbietę, Wilhelma Długaj, dziadków, ++ z rodzin Matuszczyk, Długaj, Kowol, Achtelik, Kołodziej, Janota, Luks, Kaczmarczyk i Wieczorek.
2. Za ++ Annę, Teodora, Stanisława, Henryka, Bernarda Stachura, Feliksa Dymarz, Alberta, Wandę Kowol, Franciszka, Annę Kowol.

CZWARTEK – 7.11.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Teresę Swoboda w rocznicę śmierci, Elfrydę, Alojzego Swoboda, Olgę, Karola Richter, Weronikę, Romana Macha, ++ z pokrewieństwa Swoboda i Macha.
2. Za ++ Arkadiusza, Sebastiana i Jana Wróbel.

PIĄTEK – 8.11.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Eryka Sobota w rocznicę śmierci, Marię, Leona, Franciszka, Renatę Sobota, Jerzego, Helenę Stelmach, Stanisława Sowa i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Kornelię Karcz w rocznicę śmierci, męża Antoniego, wnuka Tomasza, ++ z pokrewieństwa Karcz, Loska i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 9.11.2019 – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.30 Za + Bogdana Danowskiego od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Dębowej.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy ślubu Ewy i Bolesława Słaboń, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Swiętego dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Bożenę Musiał, Jerzego, Annę Kowol, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk.
2. Za ++ Józefa Krzysteczko w rocznicę śmierci, żonę Franciszkę i ++ rodziców z obu stron.

NIEDZIELA – 10.11.2019 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Grzegorza Romik w 1. rocznicę śmierci.

10.30 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w rocznicę śmierci, Roberta, Jadwigę Mryka, Ludwika, Marię Skrzypczyk, ++ dziadków, Erwina, Adelę Franik, ++ z rodzin Mryka, Skrzypczyk, Polnik oraz dusze opuszczone.

12.00 O radość wieczną dla + Gerarda Lauterbach od koleżanek i kolegów z rocznika 1943.

14.30 Do Bożej Opatrzności o zdrowie i błogosławieństwo dla żyjących z rodziny Jana i Rozalii Rybka oraz o radość wieczną dla zmarłych.

16.30 Za ++ Agnieszkę, Wiktora, Małgorzatę Henryka Bednar, Gertrudę, Józefa Kurda, Waldemara Wojtasek, Stanisława Lasota, Teresę, Józefa Tomanek, Wandę, Józefa Gębolis, ++ z pokrewieństwa Bednar, Kurda, Lasota, Wojtasek i dusze w czyśćcu cierpiące.