PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 luty 2019

NIEDZIELA – 3.02.2019 – IV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Wilhelma, Marię Rybka, Edwarda, Henryka, Gertrudę Kula, ++ dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Arkadiusza Falkus, ++ z pokrewieństwa Rybka, Kula i Szołtysek.

10.30 Za ++ Ludwika Skrzypczyk w rocznicę śmierci, żonę Marię, zięcia Zygmunta Mryka, Roberta, Jadwigę Mryka, Erwina, Adelę Franik, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Skrzypczyk, Krawczyk, Mryka i Żur.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70-tych urodzin Ewy Słaboń, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.

16.30 O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i św. Ojca Pio dla Marii i Ewalda Brosz oraz wszystkich bliskich.

PONIEDZIAŁEK – 4.02.2019 – 

6.30 Za ++ Piotra Wójcik w rocznicę śmierci, żonę Martę, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Wilhelma Włodarz, Jana, Gertrudę Plewnia, Rafała Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Romana, Katarzynę, Franciszkę, Teodora Promny, Albinę, Konstantego Mijacz, Jadwigę, Ludwika Szołdra, rodziców chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Promny, Mijacz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Różę Kot w rocznicę śmierci, Alojzego, Józefa, Gertrudę, Norberta Kot, Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 5.02.2019 – Wsp. św. Agaty 

6.30 Za ++ Annę i Alojzego Niestrój w rocznicę śmierci, Józefa i Otylię Pucher, ich synów Józefa i Antoniego, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Pucher, Musioł, Morawiec, Czech, Anetę Waniek, Leona Nocoń, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Wiesława Jaszkowic, matkę Anielę, Annę, Karola, syna Romana Roskosz, Teresę, Romana, syna Marcina Winkler, ++ dziadków, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ks. Jana Kurpas i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 6.02.2019 – Wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ rodziców Konrada, Łucję Szołtysek, Jerzego, Ernestynę Szczyrba, Jana Żymełka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę, Stanisława, Alfreda, Franciszka Kowol, Kornelię Kowol, Henryka, Jana, Pawła, Martę, Zofię Górecki, Huberta, Jana Wolny, Dorotę, Józefa Mierzwa, ++ dziadków Kowol, Wolny, Górecki i Baluch.

CZWARTEK – 7.02.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ rodziców Różę, Alfreda Mryka, Franciszka Rybka, ++ dziadków, Oswalda Bartnik, Dorotę Mryka, Andrzeja Nowak oraz ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę Kowol w 3. rocznicę śmierci, Franciszka, Zygmunta, Mateusza Kowol, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Kowol, Długaj, Achtelik, Sobota, Badura, Dymarz i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 8.02.2019 – 

6.30

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 70-tej rocznicy urodzin Romana Hawełka, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla solenizanta i całej rodziny.
2. Za ++ teścia Alojzego Kołodziej w 4. rocznicę śmierci, rodziców Konrada, Monikę Hawełka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 9.02.2019 – 

6.30 Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Annę, Andrzeja, Eugeniusza Kosiński, Łucję Szołtysek, Pawła Bartoszek, Benedykta Swoboda, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek i Kowol.

9.00 Za wstawiennictwem MB z Lourdes w intencji wszystkich chorych.

18.00 
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za za otrzymane łaski z okazji 75-tych urodzin Alfreda Musioł, z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.
2. Za ++ Pelagię, Jana, Leokadię, Wincentego Musioł, Marię, Wincentego, Rajmunda Adamczyk, ++ dziadków, ks. Bernarda Bartoszek, Romana, Anastazję Bobek, Matyldę, Joachima Kowol, Teresę Kaszek, Szczepana Fojt, ++ z rodzin Musioł, Bartoszek, Adamczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 10.02.2019 – V Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Franciszkę Macha, Alfreda, Bernarda, Leokadię Wilk, Gertrudę Kraiński, Tomasza Mryka, Agnieszkę Nocoń, Małgorzatę Kruszyna, Piotra, Jadwigę Drobik, ++ dziadków z obu stron i ++ kapłanów.

10.30 Za + Marię Żymełka w 30. dzień po jej śmierci.

12.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Aniołów Stróżów w intencji rocznego dziecka Jakuba Opałka, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Henryka Gemander w 10. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Szołtysek, Gemander i dusze opuszczone.