PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 marzec 2024

NIEDZIELA – 3.03.2024 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ rodziców Helenę Biela w rocznicę śmierci, Franciszka Botor, ich rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa, Lidię Lauterbach.

10.30 Za ++ Jana, Leokadię Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Gertrudę, Józefa, Stefana Strzodka, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka, Damiana Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, Alfreda Grzesiczek, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta i ++ kapłanów.

12.00 Za ++ Gintra, Eryka, Elżbietę Hawlicki, Ignacego, Edmunda, Anielę, Weronikę Krzysteczko, Stefana, Łucję Wittek, Helenę, Herberta Szołtysek i ++ dziadków.

16.30 Za ++ ojca Stefana Kurpas, ojca chrzestnego Jana Pawlas, ++ z rodzin Kurpas, Krzysteczko, Długaj i Makselon.

 

PONIEDZIAŁEK – 4.03.2024 –

6.30 Za ++ Benedykta Swoboda w rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin, żonę Magdalenę, Antoniego, Gertrudę Swoboda, Pawła, Klarę, Witolda, Beatę Lipa, Urszulę, Władysława, Ewę Tabath, Gerarda Rzepka, Konrada Nocoń, ++ z pokrewieństwa Pakura, Teichgraber, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Wiktora Dylus, rodziców, teściów, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka, ++ z rodzin Dylus i Mijacz.

 

WTOREK – 5.03.2024 –

6.30 Za ++ Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona, Bolesława Bryłka, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Agnieszkę Morawiec i Różę Czech w rocznicę śmierci, Jana, Gotfryda Morawiec, Jerzego Czech, Piotra, Annę, Pawła Nowak, dziadków, bratową, szwagrów, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 6.03.2024 –

8.00 W intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00 Za ++ Konrada Długaj w rocznicę śmierci, syna Stefana, Tomasza, Rozalię Pyka, Konstantego, Zofię Długaj, Karola, Martę Strzoda, Jana Lenża, ++ z rodzin Długaj, Bednarczyk, Kowol, Achtelik i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 7.03.2024 –

6.30 Za ++ Małgorzatę, Pawła, Henryka, Różę, Alojzego, Agnieszkę Swoboda, ++ z rodzin Kołbasko, Mucha, Stachura i Kołodziej.

18.00 Za ++ Leona, Romana, Julię, Józefa Szołtysek, Teodora, Franciszkę, Leona, Janinę, siostrę Arnoldinę Mryka, Gertrudę, Bernarda, Joachima Pyka, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Henryka Malik, Łucję, Alfreda Michalski, Helenę, Edwarda Harazim, Iwonę Wawoczny i ++ z pokrewieństwa.

 

PIĄTEK – 8.03.2024 –

6.30 Za ++ Ryszarda Jeutner na pamiątkę urodzin, Jana, Zofię Musioł, Wiktorię, Jerzego, Antoniego Jeutner, Maksymiliana Spyra, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa Jeutner, Musioł, Szołtysek, Fajkis i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + Huberta Kobier w 1. rocznicę śmierci, żonę Danutę, ++ z rodzin Kobier i Szołtysek.

 

SOBOTA – 9.03.2024 –

6.30 Za ++ Franciszka Strzyżewskiego w rocznicę śmierci, jego rodziców, 2 braci, żonę Marię, wnuczkę Dorotkę, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Blaszczok, Niestrój, Henryka Kochut i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Mariana, Pawła, Magdalenę Wyrobek, Józefa, Magdalenę Niewięć, Sebastiana Wróbel, Alicję, Jana Gołąb, Jana, Irenę Mierzwa, Lidię Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Stanisława Wróblewskiego w rocznicę śmierci, syna Wojciecha, Martę, Jana, Pawła Musioł, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdok, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

 

NIEDZIELA – 10.03.2024 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Jana Krzysteczko w 2. rocznicę śmierci, rodziców Franciszkę, Józefa Krzysteczko, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Cecylię Nocoń w 1. rocznicę śmierci, męża Alfreda, syna Leona, wnuczki Anetę Waniek i Iwonę Wawoczny, ++ rodziców, ++ z rodzin Nocoń, Kotlorz i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za ++ Leona Majowskiego, rodziców, teściów, dziadków, siostrę Marię, Ryszarda Palusińskiego, Mirosława, Jana Kowalczyk, Renatę Popek i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Henryka Pilny w rocznicę śmierci, Helenę, Franciszka Pilny, Jadwigę, Pawła, Henryka Duda, Stefana Kuberek, Annę Brol, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Duda, Brol, Popiel, Kowalski i dusze w czyśćcu cierpiące.