PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5 – 12 listopad 2023

NIEDZIELA – 5.11.2023 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 Za + Józefa Krzysteczko na pamiątkę 60. rocznicy śmierci, żonę Franciszkę, syna Jana, ++ rodziców i dziadków.

10.30 Za ++ Różę, Henryka, Eugeniusza Jonda, Renatę Podsiadło, ++ z pokrewieństwa Malcherek, Jonda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ Magdalenę Swoboda na pamiątkę urodzin, męża Benedykta, Antoniego, Gertrudę Swoboda, Pawła, Klarę, Witolda, Beatę Lipa, Urszulę, Władysława, Ewę Tabath, Gerarda Rzepka, Konrada Nocoń, ++ z pokrewieństwa Pakura, Teichgraber, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Franciszkę, Teodora Promny, 2 synów i synowe, wnuka Leona, Rajmunda, Marię, Wiktora, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Gertrudę, Annę, Józefa Mryka, ++ dziadków, chrzestnych, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK – 6.11.2023 –

6.30 Za ++ zalecanych.

18.00
1. Za ++ Dorotę, Feliksa Dymarz, Alberta, Wandę Kowol, Annę, Teodora, Stanisława, Henryka, Bernarda Stachura, Annę, Franciszka Kowol, ++ z rodzin Dymarz i Stachura.
2. Za ++ Elżbietę, Emilię, Wilhelma Długaj, ++ z rodzin Długaj, Achtelik, Kowol, Bednarczyk, Kołodziej, Janota, Luks, Kaczmarczyk, Wieczorek i Matuszczyk.

 

WTOREK – 7.11.2023 –

6.30 Za ++ Łucję Pilny w rocznicę śmierci, Ludwika, Leona, Marię, Franciszka, Józefa Pilny, Martę, Wincentego Chwiołka, ++ z rodzin Kaczmarczyk, Mryka, Paszek i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Kornelię, Antoniego, Tomasza Karcz, rodziców, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Karcz, Loska, Szmit, Galoch i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 8.11.2023 –

6.30 Za ++ zalecanych.

17.00
1. Za ++ Emila Nocoń, żonę Gertrudę, Teresę Nocoń, Nikodema, Gertrudę Kot, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Edytę, Alfreda, Martę, Ryszarda, Romana Teichgraber, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, Jadwigę, Antoniego Finke, Ericha Burghammer, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Dariusza Ciszewskiego i ++ z pokrewieństwa.

 

CZWARTEK – 9.11.2023 – Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.30

18.00
1. Za ++ Grzegorza Romik w rocznicę śmierci, rodziców Anielę i Zbigniewa, ojca Mieczysława Bryzik, szwagra Krzysztofa Szymoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Marka Herisz, jego ojca Gerarda, brata Tadeusza, dziadków z obu stron, Leona, Ryszarda Łukwiński, Stefanię, Jerzego Gajda, ++ z rodzin Herisz, Łukwiński, Nagengast, Kisiela i Wypiór.

 

PIĄTEK – 10.11.2023 – Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża

6.30

18.00
1. Za ++ Eryka Sobota w rocznicę śmierci, Marię, Leona, Franciszka, Renatę Sobota, Gertrudę, Stanisława Sowa, Helenę, Jerzego Stelmach, ++ sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.
2. Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 90 lat życia Elżbiety Kowol, z prośbą o błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny.

 

SOBOTA – 11.11.2023 – Wsp. św. Marcina z Tours

9.00 Za Ojczyznę.

18.00 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka, Gabriela, Roberta, Jadwigę Mryka, Marię, Ludwika Skrzypczyk, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik, ++ z rodzin Mryka, Skrzypczyk, Krawczyk, Polnik, Hanusz i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA – 12.11.2023 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Annę, Kazimierza Smoroń w 2. rocznicę śmierci, Adolfa Bielańskiego, Anielę, Jana Matysiak, Andrzeja Mika, ++ z rodzin Smoroń, Kulig, Bielański i Matysiak.

10.30

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Marka Bartoszek z okazji 50. rocznicy urodzin.

16.30 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, dobry wybór drogi życiowej i opiekę Matki Bożej dla Hanny z okazji urodzin od koleżanek.