PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 – 16 grudzień 2018

NIEDZIELA – 9.12.2018 – II Niedziela Adwentu

8.00
1. Za ++ Zofię, Wincentego Nocoń, dziadków, Annę, Alojzego Kula, Martę, Emanuela Macha, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.
2. Za + Grzegorza Romik w 30. dzień po jego śmierci.

10.30
1. Za ++ górników.
2. Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta Mryka, dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.

12.00 Za ++ Zygmunta Szindler, Marię, Teofila Matula, Teresę, Romana, syna Marcina Winkler, Annę, Karola, syna Romana Roskosz, Martę, Ludwika Wróblewski, Halinę, Alojzego Kowol, ks. Jana Kurpas, Janusza Głodała, Wiesława Jaszkowic, Teresę Matula i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny z okazji 40-tych urodzin Marcina.

PONIEDZIAŁEK – 10.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Brunona, Annę, Franciszka, Alojzego, Romana Szołtysek, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, Salomeę Dudek, Wawrzyna, Elfrydę Gajda, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Henryka, Jana, Pawła, Martę, Zofię Górecki, Annę, Stanisława, Alfreda, Franciszka Kowol, Kornelię Kowol, Huberta, Jana Wolny, Dorotę, Józefa Mierzwa, ++ dziadków Górecki, Baluch, Kowol i Wolny.
3. Za + Grzegorza Romik od siostry z rodziną.

WTOREK – 11.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Jana Musioł w rocznicę śmierci, Martę, Pawła Musioł, Stanisława Wróblewskiego, jego rodziców, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka i ++ kapłanów.
2. Za ++ Pawła, Teresę Rybka, Justynę Rybka, Wiktora, Marię Promny, Leona, Franciszka, Elżbietę Dubiel, Łucję, Ewalda Bartoszek, Dorotę, Ryszarda Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Rybka, Promny i Kowol.

ŚRODA – 12.12.2018 – 

6.30

17.00
1. Za ++ Anielę Loska w 18. rocznicę śmierci, męża Edwarda, synów Józefa i Herberta, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka oraz ++ z pokrewieństwa.
2. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski z okazji 7. urodzin dla Piotra Jałmużniaka.

CZWARTEK – 13.12.2018 – Wsp. św. Łucji

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Pawła, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 14.12.2018 – Wsp. św. Jana od Krzyża

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin Łucji Szukała oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00
1. Za + Zygmunta Kowol od wychowawców, koleżanek i kolegów z rocznika 1962.
2. Za ++ Benedykta Hajder od koleżanek i kolegów z rocznika 1950.

SOBOTA – 15.12.2018 – 

6.30 Za + Grzegorza Romik od Wspólnoty Różańcowej.

13.00 Ślub rzymski: Wojciech Korzan – Katarzyna Masłocha.

18.00
1. Za ++ Alojzego, Zofię Nalepa, Franciszka, Franciszkę, Henryka, Otylię Foks, Waldemara Gawliczek Marię, Józefa Pieczka, Grzegorza Romik, Teresę Matula, Eryka Janyga, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Pawła, Jana, Henryka Malik, Józefa, Gertrudę, Martę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Andrzeja, Sabinę Rożek, Michała Rosa, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Krystynę, Albinę, Aleksandra Richter, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

NIEDZIELA – 16.12.2018 – III Niedziela Adwentu 

8.00 Za + Grzegorza Romik od sąsiadów z ul. Wolności, Leśnej, Zabrskiej i Gliwickiej.

10.30 Za ++ Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę, Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za parafian.

16.30 
1. Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Marcina Tajnert, jego rodziców i chrzestnych.