Liczbę mieszkańców Paniówek szacujemy na ponad 3 200. W ciągu 10 lat ta liczba wzrosła prawie o 1000.

Liczenie wiernych jesienią tego roku nie wykazało wzrostu liczby uczestniczących we Mszy św. niedzielnej w stosunku do roku ubiegłego. Duża część parafian z jakiegoś powodu nadal korzysta z przekazu internetowego.

Liczba rozdzielonych komunii wynosi ona równo 68 tysięcy, tyle samo, co w roku ubiegłym

Chrzty 39 (w ubiegłym roku 33) w tym dziewczynki 16, chłopców 23 (rośnie liczba dzieci ze związków pozamałżeńskich, w tym roku ochrzczono siedmioro takich dzieci)

Śluby 17 (w 2022 – 26), ale aż 11 to ślubów „obcych”, nie z naszej parafii.

Chorzy 53 (tyle samo w 2022 – 43), szafarze udzielili 212 komunii w domach chorych więcej o 52 niż w ubiegłym roku)a, udzielono też 216 osobom sakramentu chorych (94 w roku 2022), większość podczas Mszy św. w Dniach Chorych, bo były 2 takie dni, jeden podczas Misji Świętych.

Pogrzeby 27 (w 2022 – 42), w tym 12 mężczyzn i 15 kobiet ( w tym aż 4 przekazy z innej parafii)

Do I komunii przystąpiło 56 dzieci (w ubiegłym roku 47), w tym 8 do wczesnej. 29 dziewczynek i 27 chłopców.

Bierzmowanie przyjęło 57 naszych młodych parafian (w zeszłym roku 53)

W tym roku odprawiono 59 Mszy św. za parafian.