W piątek o 19.00. Spotkanie ze słowem Ewangelii J 3 ,16-18 w obecności Najświętszego Sakramentu.

Czy dzieci widzą więcej?