W związku z wykonaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla kościoła i domu katechetycznego zachęcamy do zapoznania się z jej wymogami. W naszej gazetce znajdziemy dodatek zawierający plan kościoła z zaznaczonymi strefami i drogami ewakuacji, których w nagłych wypadkach należy ściśle przestrzegać. Takie same plany zawisną w gablotkach przy wyjściach z kościoła. W kościele umieszczono wymagane oznaczenia. Na zewnątrz kościoła, w dwu punktach oznaczone zostały miejsca zbiórki na wypadek ewakuacji.

Informujemy, że w razie konieczności ewakuacji kościoła tam należy się zebrać aż do czasu ustalenia, że wszyscy opuścili budynek. Nie wolno wtedy odchodzić do domu, bo stwierdzenie braku choćby jednej osoby grozi wstrzymaniem całej akcji i spowoduje konieczność poszukiwania w warunkach zagrożenia życia i zdrowia.

Dla domu katechetycznego miejsce zbiórki oznaczono na przylegającym do salek parkingu.

PLAN   KOŚCIÓŁ

PLAN SALKI

Kategorie: Aktualności