ŻYCZENIA NA WIELKANOC 2024

Zmartwychwstanie Chrystusa przekształca nas z ziemskich chudopachołków
w dostojników nieba. Dzięki niewysłowionemu miłosierdziu Tego, który zstąpił w nasze
niziny, aby nas podźwignąć w swe wysokie progi. Nie dość, że przyjął naszą naturę,
to dzielił z nami dolę nas, grzesznych. W ten sposób Bóg, sam niedostępny cierpieniu,
wystawił siebie na całą tę naszą nędzę, jakiej podlegamy my, śmiertelni”.
(św. Leon Wielki, Kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie)

Siostry i Bracia,
w radosny dzień Wielkanocy najserdeczniej Was pozdrawiam słowami wielkiego
papieża Leona. One wspaniale pokazują sens Zmartwychwstania Pańskiego i dar, który
od Zmartwychwstałego otrzymujemy. Wszyscy odczuwamy naszą ludzką kruchość,
smagani jesteśmy rozmaitymi słabościami ciała i ducha, jesteśmy rzeczywiście
„chudopachołkami”, ale Zmartwychwstały Pan chce i może przekształcić nas, także
dzisiaj, w prawdziwych „dostojników nieba”.
Dajmy się ponieść tej niesamowitej perspektywie, „przyczepmy się” na nowo
do Chrystusa, włóżmy nasze małe dłonie w silną dłoń Zbawiciela, schowajmy się w Jego
Najświętszym Sercu i przyjmijmy Jego wielkanocne orędzie: „Pokój Wam” (J 20,19).
Wyrzućmy stary kwas złości, przewrotności, bylejakości i każdy inny, który tak często
zniekształca nasze życie. Odprawiajmy nasze święto w Panu (por. 1 Kor 5,7-9). Jako
ludzie nowi zaśpiewajmy z ochotą i szczerze wielkanocne Alleluja!
Z wierną modlitwą i pasterskim błogosławieństwem,

Wasz biskup Adrian

Katowice, Wielkanoc 2024 roku