Aktualności

List misjonarza na dzień misyjny.

Moi Kochani,
Nowy Rok, nowe wyzwania, nowe nadzieje i lęki. Ale i okazja na spojrzenie wstecz, na miniony rok – jak go
przeżyliśmy, co było dobre a co złe?
Nowy Rok i od razu Święto Epifanii – Uroczystość Trzech Króli, wielkie Święto Misyjne, a więc kilka słów o naszej posłudze na misjach tutaj w Nabwalyi, w Zambii.… Więcej →

Nasze paniowieckie krzyże przydrożne.

Znak Krzyża przenikający coraz powszechniej w codzienne życie społeczeństw chrześcijańskich, nie mógł nie pojawić się także w krajobrazie zagospodarowanym przez człowieka wierzącego. Stawianie w przestrzeni różnych obiektów religijnych: kaplic, figur, a zwłaszcza krzyży, sięga tak odległej przeszłości, że trudno pokusić się o bardziej precyzyjne sugestie, zwłaszcza iż nie próbowano dotychczas podejmować badań nad źródłami, które by jednoznacznie dokumentowały ich powstanie.Więcej →

Od 15 grudnia ograniczenia w kościele.

Zarządzeniem władz państwowych od 15 grudnia, czyli od najbliższej środy obowiązuje nas limit osób obecnych w kościele. Tym razem ma to być 30% , jak to określono, „obłożenia”. Nie wliczają się w to osoby zaszczepione.

         W kościele mamy 400 miejsc siedzących, nie licząc salki i bocznych ławek.… Więcej →

Drugie życie znicza!

Polecamy aby skorzystać.

Po co wyrzucać te, które jeszcze są całe?

Niestety „świadomość ekologiczna” naszych parafian i gości przekształciła to miejsce w kolejny śmietnik. A przecież pomysł miał służyć porządkowi. Prosimy o rozsądne wykorzystanie regału, a już zwłaszcza o niepozostawianie w stawianych tu zniczach wypalonych wkładów.Więcej →

KATECHEZA DOROSŁYCH

Szanowni Państwo po rocznej przerwie zapraszamy na nowy cykl
Katechez dla Dorosłych, które będą nosiły nazwę Quaestiones disputatae, czyli
kwestie dyskutowane, czy dysputy problemowe.

W tym roku spotkania będą się
odbywały zwyczajowo co 2 tygodnie w czwartek /1 i 3 czwartek miesiąca/
o 19:15.… Więcej →

Kancelaria parafialna – zaświadczenia

Kancelaria parafialna jest urzędem. Funkcjonuje ona według zasad, które nas obowiązują i wypełnia normy prawa kanonicznego. Jeżeli ktoś prosi nas o jakikolwiek dokument, np. zaświadczenie, zostaje ono wystawione na podstawie istniejących zapisów w księgach parafialnych, w kartotece, albo na podstawie bezpośredniej wiedzy duszpasterza.… Więcej →

Rok św. Józefa

Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach.

Modlitwy do św. Józefa

1. Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych.

Więcej →